Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva pšenice tokom novembra meseca

Setva pšenice tokom novembra meseca

Setva pšenice izvan optimalnog roka dovodi do smanjenja prinosa.Osnovni razlog smanjenja prinosa izvan optimalnog roka setve jeste upravo skraćivanje vegetacije. To donosi usporeni rast korena, koji ostaje plići, smanjuje se ukupno i produktivno bokorenje, biljke imaju manje vremena za formiranje potencijala za prinos (manji broj klasića u klasu), manja im je i fotosintetički aktivna površina, a u kritične faze formiranja i nalivanja zrna ulaze krajem juna i početkom jula. Ovo je period u kom se redovno dešavaju abiotički stresovi kao što su visoke temperature, suša, toplotni udari itd. Takve uslove znatno bolje podnose biljke iz optimalnih rokova setve. Njihov koren može da crpi vodu i hranu i iz slojeva zemljišta od 60 do 90, pa čak i do 120 centimetara, dok je to kod kasno zasejanih useva moguće samo do 60-70 centimetara dubine.

Setva pšenice izvan optimalnog roka  

Prošle jeseni, ozima pšenica se dovodi u poziciju jare pšenice. Ona će vrlo usporeno nicati, 30-50 dana, dok ne nakupi 120-130 stepeni potrebnih za te procese. Zatim joj ostaje četiri meseca (mart-jun) da formira prinos. U takvim uslovima se ne može dobiti prinos veći od četiri tone po hektaru, koliko daju jare sorte pšenice.

Milojić Miljan

Ne treba odustati od setve, mada je optimalni rok prošao, ali treba da znamo da će kasna setva uticati na prinos strnih žita. Prinos posle 25. oktobra opada, a kod setve posle 10.novembra prinos može biti niži za 30-40% u odnosu na optimalni rok.

Pad prinosa kod ove kasne setve zavisi od temperatura tokom novembra i decembra, odnosno tokom zime. Idealno bi bilo da pšenica uđe u zimu u fazi početka bokorenja, a ječam u fazi punog bokorenja. Kasnom setvom skraćuje se vegetativna faza biljke, plići je korenov sistem.

Kasna setva je skuplja, jer se zemljište teže priprema, a i norma setve treba da bude veća za 10-20%. Kako je zemljište vlažnije, setva može biti i plića (3 cm.).

Za kasnu setvu treba koristiti sorte kraće vegetacije, kao i one koje su tolerantnije za kasnu setvu: Renesansa, Pobeda kao i Evropa 90, ali pad prinosa pri kasnoj setvi je neizbežan.

Violeta Veličković dipl.ing.

foto pixabay.com

Setva pšenice izvan optimalnog roka