Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Senaža pravilna priprema i spremanje za zimu

Senaža pravilna priprema i spremanje za zimu

Senaža pravilna priprema – Za pripremu senaže pogodne su leguminoze koje se teško siliraju, naročito lucerka. Zelenu masu prethodno treba provenuti samo do 55-60% i ne više od toga kako bi sačuvali lišće i cvetove. Provenjavanje traje 5-10 časova.

 Vreme košenja:

  • lucerke: faza pupljenja i početak cvetanja,
  • trava: faza klasanja,
  • strna žita: mlečno-voštana zrelost,
  • jednogodišnje leguminoze: posle formiranja prva 2-3 sprata mahuna.

 Provenjavanje: Po lepom i sunčanom vremenu 3-4 sata, osim kada je povećana vlažnost vazduha 5-6 sati. Ako su prisutne učestale kiše dodaje se prekrupa kukuruza radi povećanja suve materije.

 Dužina seckanja:

  • trave i lucerka sa 65-75% vlage 2-3 cm
  • trave i lucerka sa manje od 65% vlage 0,7-1.5 cm

 Biljana Aleksić dipl.inž.

Senaža pravilna priprema

Senažiranje se sastoji u spremanju i čuvanju krme (travne, travno-leguminozne smese, krme višegodišnjih leguminoza) sa sadržajem vlage 45 do 55 %. Krmni usev za spremanje senaže treba kositi, po mogućnosti pre podne (8 do 14 sati) ili predveče, ostaviti na suncu 3 do 4 sata pa i 6 do 8 sati a nekad i više, odnosno svesti vlagu u pokošenoj masi na 45 do 55 %. Prosušena (provenula) masa se skupi, secka ( 3 do 4 cm), prevozi do senažera (objekat za spremanje senaže) i vrši punjenje uz značajno sabijanje mase.Dobro sabijanje i zatvaranje senažne mase su osnovni preduslov za stvaranje povoljnih uslova za spremanje senaže (anaerobni uslovi).

 Osnovni uslovi za dobijanje kvalitetne senaže su brzo punjenje objekta, dobro sabijanje i blagovremeno zatvaranje napunjenog objekta.

Senaža se može spremati i u foliji, mašinama za skupljanje, seckanje i sabijanje mase u foliji.

 Osnovni problem kod postupka senažiranja je kritična granica vlažnosti zelene mase pri spremanju senaže. Ukoliko je procenat vlage veći od 55 % odvija se proces siliranja, a ispod 45 % ne može da se obezbedi kvalitetno sabijanje mase, odnosno anaerobizacija. Na terenu je teško raditi laboratorijsku analizu da se utvrdi procenat suve materije pa stoga postoji praktičnije rešenje – iz iseckane mase za senažu napravi se gruda, i ako je nemoguće napraviti grudu ili ako se odmah raspadne masa je presušena, kada se lako formira gruda i iz nje se cedi voda, masa je prevlažna i gruda se ne raspada.

Kada se formira gruda i ako se raspadne sama od sebe za 1 do 2 minuta tada je najpovoljniji momenat za spremanje senaže.

  PSSS Zaječar                               Neđeljko Pipović, dipl.ing.

foto pixabay.com

Senaža pravilna priprema