Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Savetovanje voćara Gruža 2017. – 28. januara 2017.

Savetovanje voćara Gruža 2017. – 28. januara 2017.

savetovanje

Savetovanje vo?ara – 28. januar 2017. godine u Gruži. Još jedna prilika da vo?ari saznaju sve o gajenju vo?aka, postizanju visokih prinosa i kvaliteta.  “Gruža agrar” i vlasnik Miroslav Nikoli? šesti put organizuju Savetovanje i donose novu nadu za sve one koji žele da stvaraju, osnivaju vo?njake i donesu novi razvoj Gruže.

Savetovanje ?e po?eti u 9 sati 28. januara 2017. godine u objektu Ravni gaj. sve?ana sala Siljevac.

Renomirani stru?njaci ?e predstaviti :

 • nova saznanja o uzgoju jabuka i tehnologije ?uvanja jabuka tokom godine,
 • uticaju Brevisa na prore?ivanje polodova sorte GALA,
 • primene digitalnih meteoroloških stanica u vo?arstvu,
 • zaštite od mraza orošavanjem,
 • nove tehnologije u proizvodnji sadnog materijala,
 • primene biostimulatora u proizvodnji jabuka,
 • povratak šteto?ine krvave vaši u vo?njake,
 • ULO hladnja?e,
 • nova mehanizacija u vo?njaku,
 • novi pesticidi,
 • konstrukcija zaštitinih mreža …

Dobrodošli !

kontakt: Dragana Pavlovi? 069 515-67-60  mail:dragana@gruzaagrar.rs

foto:pixabay.com