Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari » Savetovanje Savremena proizvodnja voća – Banja Koviljača

Savetovanje Savremena proizvodnja voća – Banja Koviljača

Savetovanje Savremena proizvodnja vo?a – vo?arstvo je zna?ajna izvozna grana u Srbiji. Klimatske promene su nametnule nove probleme u proizvodnji . Nau?nici su u?inile brojne inovacije u proizvodnji novih sorti, u sistemima za ?uvanje svežeg vo?a i prerade vo?a.

Savetovanje se održava 2 i 3. novembra 2017. u Banji Kovilja?i. 

Bi?e održana predavanja o savremenom na?inu uzgoja vo?a i kako posti?i najbolji kvalitet ploda uz optimalne troškove. Savremeni na?in uzgoja zahteva velika finansijska ulaganja po hektaru i nužno je pratiti svremena nau?na dostignu?a da bi postigli pozitivan ekonomski efekat investicije. Na Savetovanju ?e biti predstavljena najnovija nau?na saznanja i ostvareni rezultati u vo?njacima gde su vršeni ogledi.

Dobrodošli !! 

Savetovanje Savremena proizvodnja vo?a 

Izdvojili bi predavanje Prof. dr Nenada Magazina “Savremene tehnologije u ?uvanju svežeg vo?a” 

Pollinoplast

“POLLINO” cold storage system

??????? ?????????? ????????? ?????????? ????

(02. ? 03. ????????, 2017. ??????, ????? „Royal Spa, ???? ????????, ??????)

 

????????, 02. ????????
800–1000 ???????????? ????????
1000–1030 ?????????? ????????
1030–1045 ????????? ?????????? ??????

????. ?? ????? ????????? ? ???.

1045–1100 ?????????? ?????????? ?????? ? ???? ? ??????

????. ?? ?????? ??????????? ? ???.

1100–1130 ???? ?????
1130–1145 ????????? ?????????? ?????

?? ??????? ????????? ? ???.

1145–1200 ????????? ?????????? ???????

????. ?? ????????? ??????? ? ???.

1200–1215 ????????? ?????????? ???????

????. ?? ?????? ????????? ? ???.

1215–1230 ????????? ?????????? ?????? ? ?????

?? ???? ????????? ? ???.

1230–1245 ????????? ?????????? ????? ? ?????

????. ?? ???? ???????? ? ???.

1245–1300 ????????? ?????????? ?????? – ??????????? ?????? ????? ? ??????? ??????

????. ?? ???????? ??????????? ? ???.

1300–1430 ?????
1430–1445 ????????? ?????????? ?????? ? ??????

?? ?????????? ????????? ? ???.

1445–1500 ???? ???????? ? ??????? ? ?????????? ?????????????? ????????? (Vaccinium corymbosum L.)

????. ?? ???????? ??????????? ? ???.

1500–1515 ???????? ???????? ? ????????? ????????????? ??????? ??????

????. ?? ?????? ??????? ? ???.

1515–1530 ???? ???????? ????????? ?????????????? ??????? ???????? ? ????? ? ?????????? ?????????? ????

?? ????? ???? ? ???.

1530–1600 ???? ?????
1600–1615 ????????? ??????????? ? ?????? ?????? ????

????. ?? ????? ??????? ? ???.

1615–1630 ????????? ???????? ???????????? ????

?? ?????????? ????? ??????? ? ???.

1630–1645 ????????? ??????? ?????????? ?????? ??????

?? ?????? ??????? ? ???.

1645–1700 ????????? ??????? ?????????? ?????? ?????

?? ???? ???????? ? ???.

1700–1830 ??????? ???

„??????? ???? ?? ?????????? ????????? ? ??????“

1830–1930 ????????? ??????? ????????? ??????? ??????
2000–2300 ??????? ??????

 

foto pixabay.com

Savetovanje Savremena proizvodnja vo?a