Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari » Savetovanje povrtara u Novom Sadu

Savetovanje povrtara u Novom Sadu

Vojvo?ansko društvo povrtara

Savetovanje povrtara

Savetovanje povrtara – više od 500 u?esnika se okupilo u Master centru u Novom Sadu. Proizvo?a?i su došli da se upoznaju sa novim saznanjima u uzgoju povr?a, novim sredstvima zaštite I novim tehnikama gajenja biljaka.

Profesor dr Žarko Ilin je ukazao na veliki zna?aj poštovanja plodoreda I korištenja organskog ?ubriva. Naglasio je da je integralna proizvodnja uslov daljeg napretka I primena tropoljnog I ?etvoropoljnog plodoreda obavezna za uspešne povrtare.

Tropoljni plodored podrazumeva da se na prvom izabranom polju gaje biljke koje dobro podnose bogatstvo ?ubriva ( paradajz, kupus, lubenica ..), zatim na drugom polju korenasto I lukovi?asto povr?e dok je tre?e polje rezervisano za grahorice koje ?e vezati azot u zemljištu I tako poboljšati njegov kvalitet.

Predstavljena je nova sorta paprika “Crveno zlato” kompanije “Horti partner” iz Novog Sada.u predavanju prof. dr Vladana Markovi?a. Nova sorta ima plodove veli?ine od 150-250 grama, beleži prinos od 40-60 tona po hektaru, pericarp ?ini 92% ukupnog ploda, otporna na bakterioze. Zelene je boje u fazi tehnološke zrelosti dokje crvene boje u fazi fiziološke zrelosti.

Savetodavci iz Sombora su predstavili iskustva iz gajenja slatkog krompira. Biljka koja voli toplotu I bogatstvo vode. Sadi se iz rasada, posle 15. maja jer bi temperature niže od 10 C mogle da je unište. Sadi se na razmak od 50 cm izme?u biljaka dok je razmak zme?u  redova od 70-100 cm. Postoje tri varijeteta: beli, narandžasti I ljubi?asti. Ostvareni su prinosi za beli varijetet od 81,9 t/ha odnosno 118 t/ha uz primenu folije. Narandžasti slatki krompir je dao 68,8 t/ha odnosno 105.3 t/ha uz primenu folije.

Koristi se u ishrani kao I krompir, ali je prednost što ga mogu koristiti I dijabeti?ari. To je možda klju?na prednost na tržištu I ciljna grupa za proizvo?a?e. Cena na veletržnici u Srbiji je 190 dinara za kilogram.

Dobro pripremljeno i pose?eno savetovanje je zaslužilo pohvale.