Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Saveti stručnjaka u uzgoju kukuruza, soje

Saveti stručnjaka u uzgoju kukuruza, soje

kukuruz faza cvetanja

Saveti stru?njaka

Saveti stru?njaka – Ne možete kontrolisati vreme. Ne možete kontrolisati tržište. Možete kontrolisati agronomske tehnike – tehnologija može u?initi mnogo za nas. Najbolje je da koristite kombinaciju agronomskih veština i zdravog razuma.

Predstavljamo Vam savete stru?njaka za useve i poljoprivrednika o tome kako možete prebroditi današnje teške ekonomske prepreke u odabiru. Neke od ideja koštaju novaca, neke vreme, a neke samo su zdravorazumske mere upravljanja koje možete ugraditi u svoje poslovanje.

Provedite dovoljno vremena u odabiru pravog semena.

Zašto se to isplati: Iowa State University (ISU) u SAD-u je objavio da podaci pokazuju da prinosi mogu se razlikovati od 40 do 50 bušela ( 1.000 – 1.250 kilograma ) po hektaru izme?u dva hibrida u istom podru?ju s identi?nim koli?inom posejanog semena. Tako?e je dokazano da okolina može uzrokovati razli?it sojin prinos u istom podru?ju za 15 do 20 bušela ( 400 – 520 kilograma) po hektaru.

Svako želi da seje jedan hibrid koji donosi najve?i prinos svake godine. Ne postoji takav hibrid niti je ikada postojao. Vratimo se u 1990, Pioneer hibrid 3394 bio je blizu. To je bio hit kukuruz u 1994-oj godini. Svaki hibrid ima Ahilovu petu, neku vrstu kvara. Pioneer 3394 je imao slabost – Pioneer je dosledno upozorio poljoprivrednike o slaboj ta?ki, bolest GLS. Vreme pogodno za GLS je stiglo 1995., zaraženost je desetkovala prinose ovog hibrida.

Zapamtite ovo kada testirate zemljište u vašem podru?ju koje stalno dostiže vrhove prinosa iz godine u godinu. Pronalaženje slabosti hibrida može pomo?i da bolje planirate i svoju strategiju izbora semena.

kukuruzna zlaticaKukuruzna zlatica – štetu koju kukuruzna zlatica može iskazati može biti velika. Postoje hibridi otporni na nju, ali su skuplji!! Izazovi postoje sa izborom ove strategije. Budu?i da je najve?i deo industrije koristi najnovija iskustva vrhunske genetike, briga postoji oko sadnje konvencionalnog kukuruza – pre nego-zvezde genetike. Kupite tretirani kukuruz protiv zlatice samo u rizi?nim kukuruznim regijama.

Analiza sastava zemljišta

Zašto se isplati testiranje tla pre iznajmljivanja zemljišta uklju?uju?i i troškove ?ubrenja – može vas spasiti od katastrofalnih prinosa useva. ?esto se ne primeni odgovaraju?a agrotehnika – primer je setva kukuruza na tlu na kome je bila lucerka – smanjena upotreba kalijuma može da Vas neprijatno iznenadi lošim prinosom kukuruza

Preterana obrada tla

Izbegavajte preteranu obradu tla.Tamno zelene biljke u polju su znak da je seme dobro posejano, na dobru dubinu i ostvaren je dobar kontakt korena i tla. Preterana obrada dovodi do lošeg kontakta semena, kasnije i korena i tla što rezultira biljkama sa svetlo zelenim listovima, manjim prinosom kulture.

Donesite sumpor do kukuruza.

Država kontroliše koli?inu sumpora u vazduhu koju emituju elektrane, štite zdravlje ljudi. Što je dobra vest za plu?a, iako je loša vest za kukuruz. Sada on ne može pristupiti atmosferni Sumporu koliko je mogao pre 50 godina. Pove?anje no-till na?ina obrade, rana sadnja kukuruza tako?e stvaraju nedostatke Sumpora.

Zašto se isplati: Sumporna ?ubriva izazivaju pove?anje prinosa od 38 bušela ( 900 kilograma ) po hektaru na tlima osumnji?enim za manjak sumpora .

Najbolje vreme za ubiti korov je pre nego što se pojavi iz zemlje.

Savetuje se primena herbicida pre klijanja. Postoji vremensko prognozni rizik. Suvo vreme može zaustaviti aktiviranje materija iz herbicida, dok kiša može isprati herbicid pre izbijanja korova u zoni klijanja. Primena pre izbijanja korištenja herbicida tako?e dodaje 15 –  25 $ po hektaru u troškovima gajenja u SAD.

Zašto se isplati: primena herbicida pre izbijanja do nicanja može podstaknuti prinos soje 4 do 9 bušela  ( 110 – 150kg ) po hektaru.

saveti stru?njakaUpotreba herbicida

Neko pomisli da ako nije delovao dobro herbicid treba ga primeniti opet, u ja?oj dozi!? Možda ne. Oko 90% od uzoraka korova dostavljenih na Illinois univerzitet (SAD) u 2014. su potvrdili kako je otporan barem na jedan herbicid.

Zašto se isplati: Loše performanse i loši rezultati mogu biti zbog ekoloških uslova tokom primene. Ipak, postoji dobra šansa da korovi prežive po?etna nicanja nakon nanošenja herbicida. Ako posle nicanja korova herbicid ne uspe, probajte nešto drugo kao što su njihova kombinacija i korištenju herbicida na lokalnom mestu .

Oborite korove pre nego što odu u seme.

Otpornost korova ne po?inje odmah, potreban je dug period da steknu otpornost na herbicide. O?istite ih pre žetve, ne dozvolite da naprave “ostrva” u polju soje. Uništite ih ru?no ili koristite ru?ne prskalica. Klju? je kontrolisati one korove pre nego što su ostavili seme za slede?u godinu.

Zašto se isplati: slede?e godine svaka biljka korova može da prospe više od 250.000 semenki.

Držite mehanizaciju, kada je zemljište mokro, van polja.

Obrada na mokrim tlima dovele su do horizontalnog zbijanja sloja. To može negativno uticati na sve biljke za ostatak godine. O?ekujte zagušena i plitke korene koji ne prodiru dovoljno duboko zbog zbijenog tla.

Zašto se isplati: Nakon sabijanja zemljišta, stanje kultura se ne može oporaviti.

Podesite svoj kombajn – kombajnirajte ispravno.

Nikada ne?ete imati nula rastura. Ipak, možete do?i blizu. Možete dosti?i visoki standard 1% je maksimalni gubitak

Zašto se isplati: Osim smanjenja gubitaka žetve ispravno podešeno kombajniranje ne rasipa seme neželjeno izraslog kukuruza za slede?u godinu. Istraživanje pokazuje da tako iznikli kukuruz može smanjiti prinose kukuruza i do 13% i prinosa soje do 54%.

kukuruz gustina sklopaDoziranje N ?ubriva.

Jedna od ve?ih ekonomskih pogrešaka je korištenje previše azota (N), što proizlazi iz upornog razmišljanaj da visoki prinosi nisu mogu?i bez visokih koli?ina azotom.

Zašto se isplati: U 2015. godini na farmi koja je koristila azota 232 funti ( 125 kg ) po jutru. Proizvela je 269 bušela kukuruza ( oko 7250 kg ) – potrebno je bilo samo 147 funti ( 72 kg ) po jutru, što je pokazala analiza. Ušteda od skoro 90 kilograma po jutru bi sigurno doprinela krajnjem ekonomskom efektu.

Bez žurbe.

Važno je da se pravovremeno obave terenske operacije u osmišljavanju svoje agronomska strategije, ali gajenje kukuruza nije trka. Greh setve živi tokom cele godine.