Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » Sajam poljoprivrede Šabac – pravo mesto

Sajam poljoprivrede Šabac – pravo mesto

hemcofSajam poljoprivrede Šabac – na sajmu su bili svi koje interesuje kako se boriti sa korovima, koja đubriva primeniti. Za dalji rast proizvodnje potrebno je investirati -AIK Banka Vam nudi povoljne uslove za investiranje.

“Hemcof” Futog je porodična firma osnovana 2002. godine koja Vam nudi novu mogućnost uništavanja korova – uz manje troškove i zaštitu prirodne okoline. 

hemcofMANKAR® modeli koji se prenose ručno su pogodni za primenu na površinama guste kultivacije, površinama gde nisu zasađene standardizovane leje (redovi) ili bilo gde, gde je usled karakteristika površine potreban visok stepen fleksibilnosti. 

Merenje se vrši ručnim podešavanjem mernog ventila, u zavisnosti od toga koji se herbicid koristi. Herbicid putuje usled gravitacije od rezervoara do mlaznice kroz ventil. Mlaznica se aktivira pritiskom na dugme, što znači da se prskanje vrši samo tamo gde je potrebno. Kako biste dobili ujednačenu aplikaciju po jedinici površine (npr. l/ha), mora se uzeti u obzir i predviđena brzina hodanja kada se podešava ventil a brzina hodanja kasnije mora biti konstanta što je više moguće. 

Raspoloživa širina prskanja je  od 10 do 50 cm. Na nekim uređajima, širina prskanja može biti još finje podešena rotiranjem zaštitnog poklopca (kapuljače) prskalice. 

Sajam poljoprivrede Šabac 

AIK Banka je ponudila poljoprivrednicima mogućnost da prošire proizvodnju, obnove stada, rekonstruišu objekte po povoljnim uslovima.

Investicioni krediti – Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/ adaptacije/rekonstrukcije, ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog stočnog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenika, plastenika, hladnjača, sušionica, skladišnih kapaciteta i prateće opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postojećih kredita.

Sajam poljoprivrede Šabac