Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » Sajam poljoprivrede Šabac – pravo mesto

Sajam poljoprivrede Šabac – pravo mesto

hemcofSajam poljoprivrede Šabac – na sajmu su bili svi koje interesuje kako se boriti sa korovima, koja ?ubriva primeniti. Za dalji rast proizvodnje potrebno je investirati -AIK Banka Vam nudi povoljne uslove za investiranje.

“Hemcof” Futog je porodi?na firma osnovana 2002. godine koja Vam nudi novu mogu?nost uništavanja korova – uz manje troškove i zaštitu prirodne okoline. 

hemcofMANKAR® modeli koji se prenose ru?no su pogodni za primenu na površinama guste kultivacije, površinama gde nisu zasa?ene standardizovane leje (redovi) ili bilo gde, gde je usled karakteristika površine potreban visok stepen fleksibilnosti. 

Merenje se vrši ru?nim podešavanjem mernog ventila, u zavisnosti od toga koji se herbicid koristi. Herbicid putuje usled gravitacije od rezervoara do mlaznice kroz ventil. Mlaznica se aktivira pritiskom na dugme, što zna?i da se prskanje vrši samo tamo gde je potrebno. Kako biste dobili ujedna?enu aplikaciju po jedinici površine (npr. l/ha), mora se uzeti u obzir i predvi?ena brzina hodanja kada se podešava ventil a brzina hodanja kasnije mora biti konstanta što je više mogu?e. 

Raspoloživa širina prskanja je  od 10 do 50 cm. Na nekim ure?ajima, širina prskanja može biti još finje podešena rotiranjem zaštitnog poklopca (kapulja?e) prskalice. 

AIK Banka je ponudila poljoprivrednicima mogu?nost da prošire proizvodnju, obnove stada, rekonstruišu objekte po povoljnim uslovima.

Investicioni krediti – Odobravaju se sa namenom finansiranja izgradnje/ adaptacije/rekonstrukcije, ekonomskih objekata; infrastrukturnih radova na gazdinstvu; formiranja/proširenja osnovnog stada, reproduktivnog sto?nog fonda; podizanja višegodišnjih zasada;  sistema za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu; staklenika, plastenika, hladnja?a, sušionica, skladišnih kapaciteta i prate?e opreme;  opreme za doradu i preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda; kupovine polovne mehanizacije i opreme; kupovine poljoprivrednog zemljišta i ekonomskih objekata; refinansiranja postoje?ih kredita.