Wednesday, 20 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » Sajam pekarstva u Novom Sadu Dobrodošli !!

Sajam pekarstva u Novom Sadu Dobrodošli !!

sajam pekarstva

Sajam pekarstva i Konferencija pekarstva i mlinarstva

Sajam pekarstva u Novom Sadu – Saopštenje sa prvog dana sajma i konferencije “PEKARSKO – MLINARSKI DANI”

Danas je uspešno održan prvi dan 2. Sajma i 22. konferencije  pekarstva i mlinarstva „Pekarsko – mlinarski dani“. Sajam i konferenciju otvorili su predstavnici vlasti i nadležnih institucija na lokalnom, pokrajinskom i republi?kom nivou.

Prisutne i izlaga?e su pozdravili Lazar Popovi? ispred organizatora Mlinpek zavoda, Slobodan Cvetkovi? ispred Novosadskog sajma kao surganizatora ovog doga?aja, kao i Jovan Misoj?i? ispred generalnog sponzora  firme DADEX.  Pozdravnu re?  prilikom otvaranja dali su i Milorad Radojevi?, ?lan Gradskog ve?a za privredu, Saša Stevanovi?, pomo?nik pokrainskog sekretara za poljoprivredu, Dimitrije Ivanovi?, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju ispred Privredne komore Srbije  i Nenad Katani?, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Oni su istakli zna?aj održavanja jedne ovakve manifestacije, te naglasili važnost mlinarske i pekarske industrije za celokupnu privredu Srbije.  Prvi dan Sajma i konferencije „Pekarsko – mlinarski dani“ je prošao veoma zapaženo kako od strane medija, tako i od strane stru?ne i opšte javnosti. Svi zainteresovani posetioci su mogli da se upoznaju sa najnovijom opremom i tehnologijom koja se koristi u mlinarskoj, pekarskoj i poslasti?arskoj industriji, a tu mogu?nost su im pružili izlaga?i koji na 50 štandova prezentuju svoje proizvode i usluge, od kojih su 11 iz inostranstva. Tako?e, posetiocima je omogu?ena i degustacija pekarskih proizvoda.

Sajam pekarstva u Novom Sadu Dobrodošli !!

Prvi dan konferencije bio je posve?en kvalitetu pšenice, brašna i pekarskih proizvoda, a istaknuto je slede?e:

Nenad Katani? je istakao da Ministarsvo poljoprivrede daje podršku podizanju nivoa kvaliteta pšenice, ali da nažalost ove mogu?nosti nisu dovoljno iskoriš?ene.  Tako?e je istakao da je  Ministarstvo napravilo pomak tako što je donelo dugoo?ekivani pravilik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, kao i da je spremno da donese dodatne propise kojima bi se ova oblast uredila. Državni sekretar je pozvao da se na bazi diskusije koja se vodila o kvalitetu pšenice na 2. sajmu pekarstva i mlinarstva Ministarstvu dostave zaklju?ci i preporuke za mere kojim bi Ministarstvo moglo doprineti unapre?enju kvaliteta pšenice.

Za diskusiju o kvalitetu pšenice uvodnu re? je dala Jasna Mastilovi? koja je u kratkoj prezentaciji istakla zna?aj razvrstavanja pšenice po kvalitetu i istakla posledice odsustva ovog postupka u praksi u Srbiji sa ekonosmkog i društvenog aspekta. U diskusiji u kojoj su u?estvovali prof.dr Miroslav Maleševi?, Milan Prostran, dr Novica Mladenov i Dragan Živan?ev iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Vukosav Sakovi?, direkor Žita Srbije, Zdravko Šajatovi? direktor Žito Unije i Miloš Janji?, direktor Produktne berze istaknuta je neophodnost mera u primarnoj proizvodnji kao što je primena deklarisanog semena i udruživanje poljoprivrednih proizvo?a?a, ali su u prvi plan stavljeni aspekti kao što je potreba ekonomske motivacije kroz pla?anje pšenice po kvalitetu i uspostavljanje adekvatnih pariteta na liniji pšenica-brašno-hleb. Istaknuto je da je potrebna regulativa i podsticaji za opremanje silosa za razvrstavanje pšenice po kvalitetu.

Sajam pekarstva u Novom Sadu

Poslednjeg dan sajma predvi?eno je održavanje velikog školskog ?asa za po?etnike u pekarstvu „Pšenica, pekarstvo i mlinarstvo na dlanu“ koje ?e okupiti oko 200 u?enika prehrambneih smerova srednjih škola i mnoge druge. Stru?njaci iz ove delatnosti ?e uz demonstraciju  pokušati da približe slušaocima osnovne postulate pekarske i mlinarske proizvodnje.