Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sajam pekarstva i mlinarstva u Novom Sadu

Sajam pekarstva i mlinarstva u Novom Sadu

Sajam pekarstva i mlinarstva – 2.sajam i 22.konferencija „Pekarsko mlinarski dani“ od 12 do 14. oktobra na Novosadskom sajmu.

Na ovogodišnjem Sajmu i konferenciji, koji se održava pod sloganom “DO?I,VIDI, NAU?I, PRIMENI“ okupi?e se najeminentniji stru?njaci iz pekarske, mlinarske i poslasti?arske profesije.

Na drugom Sajmu pekarstva i mlinarstva stru?na javnost i posetioci ?e imati priliku da se na jednom mestu upoznaju sa  opremom, priborom, sirovinama, aditivima, pomo?nim sredstvima, laboratorijom, kontrolom, merenjem, uslugama, asortimanom, te ?e imati priliku za informativne razgovore i podršku za pekarstvo, mlinarstvo, poslasti?arstvo i sve ostalo što ima veze sa preradom žita i brašna.

Sajam pekarstva i mlinarstva u Novom Sadu

Ovogodišnji sajma ?e otvoriti pomo?nik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Nenad Katani?, a pored njega se o?ekuje i prisustvo predstavnika pokrainske vlade.

Poslednjeg dan sajma predvi?eno je održavanje velikog školskog ?asa za po?etnike u pekarstvu „Pšenica, pekarstvo i mlinarstvo na dlanu“ koje ?e okupiti oko 200 u?enika prehrambneih smerova srednjih škola i mnoge druge. Stru?njaci iz ove delatnosti ?e uz demonstraciju  pokušati da približe slušaocima osnovne postulate pekarske i mlinarske proizvodnje.

Sajam pekarstva i mlinarstva 

Tokom trajanja sajma održa?e se i konferencija o najaktuelnim temama u ovoj branši. Centralne teme konferencije bi?e: Kvalitet i klasifikacija pšenice – ve?ita tema sagledana novim o?ima; Pe?: srce pekare – kako izbe?i propuste u pe?enju i uštedeti. Tako?e ?e biti re?i i o: sposobnosti zadržavanja rastvara?a – opredeliti se za postoje?e metode ili potpuno novi princip kontrole kvaliteta brašna, kao i o potencijalu i raspoloživim rešenjima za poslasti?arske programe u pekarama. O?ekuje se veliki broj kako doma?ih tako i stranih izlaga?a koji ?e na svojim štandovima predstavljati nova i postoje?a rešenja koja doprinose kvalitetu celokupnog procesa proizvodnje bršna, pekarskih i poslasti?arskih proizvoda.

Sajam pekarstva i mlinarstva ?e za posetioce biti otvoren sva tri dana od 10 do 19 ?asova, a cena ulaznice iznosi 500 dinara.

 

Mesto održavanja sajma:

Master centar, Novosadski sajam

Adresa: Hajduk Veljkova 11, 21 000 Novi Sad

Organizator:

Mlinpek zavod d.o.o.

http://www.mlinpekzavod.com/

Suorganizator:

Novosadski  sajam

Kontak za informacije:

Email: public.mlinpekzavod@gmail.com