Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » Sajam opreme za preradu voća i povrća – Beograd

Sajam opreme za preradu voća i povrća – Beograd

Sajam opreme za preradu Beograd – COOL & FRUVEG EXPO BALKAN skra?eni je naziv Me?unarodnog specijalizovanog sajma rashladne opreme, klimatizacije, ventilacije i opreme za grejanje i preradu vo?a i povr?a.

Tokom tri dana, od 13- 15. 09 2017. proizvo?a?i  imaju priliku da se upoznaju sa na?inima obrade i ?uvanja proizvoda i da ostvare bolji ekonomski rezultat svoga rada. Mogu?nost da prerade svoje vo?e, povr?e i plasiraju ga na tržište po ve?oj ceni.

Sajam opreme za preradu vo?a i povr?a – Beograd

U COOL segmentu izlaga?i predstavljaju rashladne vitrine i komore, agregate, opremu za klimatizaciju i ventilaciju, tunele za zamrzavanje, rashladne centrale, hladnja?e i belu tehniku. Klijentima pružaju logisti?ku podršku i ostale usluge vezane za montažu i servisiranje.

U?esnici FRUVEG segmenta izlažu mašine i opremu za gajenje, branje, pranje i preradu vo?a i povr?a, etiketiranje, barkodovanje i merenje, kontrolu kvaliteta. U ponudi su i plastenici, staklenici i sušare.

Sajam opreme

Radno vreme : 10 – 18 sati

Cena ulaznica:

 • pojedina?ne  300,00 dinara
 •  grupne           150,00 dinara

 

 • DOBRODOŠLI !!

Informacije

 • telefon: +381 (0)11 2655-555
 • foto pixabay.com
 • ?uvanje jabuka u hladnja?ama sa ULO tehnologijom

  Jabuku možemo skladištiti na duži period sa takozvanom (ULO) /Ultra Low Oxygen/ kontrolisanom atmosferom – ultra nisko kiseoni?kom tehnologijom. Izraz ULO, ultra niski odnosno izuzetno niski nivo kiseonika, po?eo je da se koristi da bi se razlikovala ova vrsta ?uvanja jabuka od standardnog ?uvanja u kontrolisanoj (normalnoj) atmosferi (KA).

  Izraz ULO odnosi se na nivoe kiseonika u hladnja?i koji su niži od 2%, dok standardna KA tipi?no podrazumeva nivoe kiseonika od 2-3%. Razvoj ove tehnologije bio je zasnovan na izgradnji visokokvalitetnih hladnja?a, sistemima proizvodnje azota i kompjuterizovanoj kontroli atmosfere u hladnja?i 

  ?uvanje u režimu ULO sada se smatra standardom. Za to su potrebni kvalitetni paneli, vrata i podovi, sa preciznom izradom /gasno nepropustljivi/.

  U komorama se nivo kiseonika održava izme?u 1,5 – 2%, a nivo ugljen-dioksida do 1,5 %.