Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

SADNJA VINOVE LOZE – Vinova loza opstaje na razli?itim terenima iz razloga što se njen korenov sistem pruža veoma duboko. Zato je potrebno pre sadnje zemljište dobro i kvalitetno pripremiti jer to predstavlja jedan od ?inilaca kasnije kvalitetne , dugotrajne i ekonomi?ne proizvodnje. Ova priprema obuhvata niz mera koje to zemljište na odre?enoj dubini treba da u?ini povoljnim za razvoj korenovog sistema , a samim tim i dobijanje jakog i rodnog ?okota koji ?e davati visoke prinose sa dobrim kvalitetom grož?a. Ukoliko na parceli nije bilo višegodišnjih zasada moralo bi se pristupiti kr?enju i iznošenju biljnih ostataka, a mere koje primenjuju su: – meliorativno ?ubrenje – duboko oranje ili rigolovanje. Meliorativnom ?ubrenju bi trebalo da prethodi agrohemijska analiza zemljišta koja nam u neku ruku daje stanje tog zemljišta. Prema nalazima agrohemijske analize zemljišta vrši se meliorativno ?ubrenje , kao i druge operacije poput kalcifikacije. Meliorativno ?ubrenje podrazumeva koriš?enje organskih ?ubriva ( stajnjak, treset, glistenjak,..) ?iji je glavni cilj popravka koli?ine humusa u zemljištu iz ?ega proisti?e i poboljšavanje vodno-vazdušnog režima kao i ph vrednosti zemljišta. Za popravku 1% sadržaja humusa u zemljištu treba uneti oko 50t/ha zgorelog stajnjaka .

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

Koriš?enjem mineralnih ?ubriva koja mogu da budu razli?ite formulacije glavni akcenat se stavlja na poboljšavanje sadržaja kalijuma i fosfora . Vinova loza ima velike potrebe za kalijumom i optimalna koli?ina je oko 40mg/100g vazdušno suvog zemljišta i fosforom koji treba da bude oko 20mg/100g da bi to zemljište bilo optimalno snabdeveno. Zbog njihove male migracije ovo ?ubrenje treba obaviti neposredno pred rigolovanje da bismo dobili jedan kompaktan sloj zemljišta po dubini. Naravno nakon analize zemljišta odredi?emo i optimalnu formulaciju i potrebnu koli?inu preporu?enog ?ubriva po hektaru.

Rigolovanje se može vršiti cele godine , ali je najoptimalnije vreme krajem leta i na po?etku jeseni iz razloga optimalne vlažnosti zemljišta,bolje rastresitosti i slabijeg proklijavanja mašine. Ono se obavlja specijalnim plugovima sa visokim klirensom da bi se postigla optimalna dubina koja je za vinovu lozu od 70-120cm. Od ove operacije postižu se višestruke koristi: – plodnija zemlja i ostala hraniva koja su dodata meliorativnim ?ubrenjem premeštaju se u zonu korenovog sistena – Vodno-vazdušni režim se bitno popravlja – Omogu?ava se bolji razvoj korenovog sistema i njegovo prodiranje u dublje slojeve.

– Deo biljnih ostataka od prethodne kulture iznosi se na površinu i lakše se uklanja iz parcele

– Intenzivira se rast mikroorganizama.

PSSS Prokuplje dip.inž Toni? Dejan

foto pixabay.com