Saturday, 23 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Rol bale bolji način spremanja hrane

Rol bale bolji način spremanja hrane

Rol bale – Savremeni način uzgoja stoke zahteva moderne mašine i primenu novih saznanja u načinu čuvanja hrane. U poslednje vreme naši farmeri sve češće koriste usluge onih poljoprivrednih gazdinstva koje imaju moderne mašine ili ih sami kupuju, a koje se koriste za spremanje hrane u rol bale. To sigurno nemože da se okarakteriše kao pomodarstvo u poljoprivrednoj proizvodnji već potreba i spas prilikom spremanja hrane za životinje.

 Koje su to prednosti kojima se odlikuje ovakav način pripremanja hrane ?

 Na prvom mestu je sigurno velika količina mase koju sadrži jedna rolbala, od 250 do 300 kg. ( masa 20-tak standardnih bala);

  • Potrebno je manje radne snage, za pripremanje, utovar, istovar;

  • Skraćuje se vreme baliranja i velika je ušteda po radnom času, što znači manji su direktni troškovi;

  • Lakše je skladištenje takvih bala;

  • Ishrana stoke, u uslovima slobodnog sistema, je jednostavnija i dugotrajnija;

  • Kvalitet dobro pripremljenih bala je odličan i bolji u odnosu na male,klasične bale;

  • Upakovane rolbale mogu duže da stoje i da se koriste;

 Rol bale bolji način spremanja hrane

Da bi postigli sve gore navedeno jedno poljoprivredno gazdinstvo treba da nabavi rolprese i traktore jače snage, što zapravo znači da je potrebna bolja i modernija mehanizacija. Takođe su potrebne velike setvene površine kako bi mašine koje se upotrebljavaju, za sakupljanje žetvenih ostataka ili pokošenog livadskog sena, bile maksimalno iskorišćene.

I ono što je najvažnije potrebno je znanje, kada i u kojoj fazi treba balirati seno ili slamu, kako bi se dobila vrhunska bala. Upravo je uloga savetodavaca i stručnih lica neophodna i važna u poljoprivrednoj proizvodnji.

Izvor PSSS Leskovac

 Dr.Mijodrag Đorđević

foto pixabay.com

Rol bale

Leave a Reply