Tuesday, 26 March, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Rezistentnost korova na herbicide u poljoprivredi

Rezistentnost korova na herbicide u poljoprivredi

 Rezistentnost korova  – Tokom višegodišnje upotrebe herbicida protiv korova u njivama primetili smo da neki od njih postaju otporni na materije koje se koriste u njihovom suzbijanju. Došao je čas da strategija borbe protiv korova poprimi novi oblik i primeni se novi integralni sistem mera njihovog suzbijanja.

Pozivamo Vas na Savetovanje koje će se održati 2. novembra 2018. godine u Novom Sadu koje će Vam ukazati kako da sačuvamo naše useve.

  Rezistentnost korova   

Savetovanje: Rezistentni korovi i tolerantni usevi na herbicide: stanje i perspektive

Sagledavajući ekonomski značaj i interesovanje javnosti za fenomen rezistentnosti korova na herbicide i useve tolerantne na pojedine herbicide u Republici Srbiji, Glavni odbor Herbološkog društva Srbije je na sastanku održanom 5. decembra 2017. godine pokrenuo inicijativu za organizovanje savetovanja „Rezistentni korovi i tolerantni usevi na herbicide: stanje i perspektive“. Ovaj skup će biti održan u Novom Sadu,  2. novembra 2018. godine, u terminu koji je odredio Programski odbor na sastanku održanom 13. juna 2018. godine.

Cilj ovog savetovanja je transfer najnovijih informacija o stanju i predlogu mera za upravljanje rezistentnošću korova na herbicide, uključujući najnovija saznanja o usevima tolerantnim na herbicide. Savetovanje je prvenstveno namenjeno predstavnicima krupnijih poljoprivrednih gazdinstava, njihovih udruženja, savetodavnih službi, proizvođača i prometnika herbicida i semena, naučnih instituta, fakulteta, nadležnih ministarstava i sekreatrijata, medija, kao i drugih subjekata koji su povezani sa ovom problematikom.

bubamare štite strnjište korov u povrću korovi korovi višegodišnjiViše nego ikad potrebno je da poljoprivrednici počnu da razmišljaju izvan okvira starog modela suzbijanja korova ukoliko žele da sačuvaju upotrebljivost postojećih herbicida. U želji da im se u tome pomogne, za ovo savetovanje su odabrane aktuelne teme, autori radova će ukazati na osnovne pojmove, glavne uzroke nastanka rezistentnosti korova na herbicide, trenutno stanje ovog fenomena u R. Srbiji sa predlozima antirezistentne strategije.

Potrebno je osmisliti i primeniti integralni sistem mera koji je “nepredvidiv” za korove, što podrazumeva promene dosadašnjeg ponašanja u suzbijanju korova. Nadamo se da nismo mnogo zakasnili, da postoji želja i činioci koji će da podstaknu neophodne promene. Upravljanje rezistentnošću korova na herbicide održivo je jedino zajedničkim naporom svih zainteresovanih aktera koji će se okupiti na ovom savetovanju, a svako ignorisanje i odlaganje potrebnih mera može prouzrokovati nesagledive posledice po biljnu proizvodnju R. Srbije. Očekujemo da će informacije sa ovog savetovanja pomoći svim relevantnim subjektima u smanjenju šteta od rezistentnih korova na herbicide, odnosno implementiranju najbolje prakse u upravljanju rezistentnošću.

Dr Goran Malidža

Predsednik Programskog odbora

foto pixabay.com

 Rezistentnost korova