Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » zakoni » Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

Regres za đubrivo – nove izmene pravilnika

đubrivo vrste

Regres za đubrivo

Regres za đubrivo – tokom ove godine promenjeni su vremenski termini podnošenja zahteva i smanjen regres za đubrivo ?! Izmena pravilnika za regresiranje đubriva je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 05. februara 2016. godine.

Po novom izmenjenom pravilniku računi za đubrivo važe ako su izdati od 16. novembra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine.

Regres po hektaru iznosi do 2.000 dinara.

Utvrđen je novi termin za podnošenje zahteva za regresiranje đubriva, a to je od 03. maja do 30. septembra.

Teks izmene možete videti OVDE