Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Razmnožavanje kupine putem izdanaka, bočnih grančica

Razmnožavanje kupine putem izdanaka, bočnih grančica

Razmnožavanje kupine – Izdanci i prevremene (bo?ne) gran?ice povijaju se i vrhovi vertikalno postavljaju u jame ili kanale dubine 10-15 centimetara. Zatim se zagrnu sitnom, rastresitom zemljom, koja se blago nagazi i zalije s dva-tri litre vode. U nižim i toplijim podru?jima oživljavanje može po?eti prvih dana avgusta, a u višim po?etkom septembra. Ožiljavanje vrhova izdanaka jedan je od najvažnijih i naj?eš?ih na?ina razmnožavanja kupine bez bodlji puzaju?eg porasta. Može se primenjivati u rodnim nasadima i posebno zasnovanim mati?njacima. Teško može o?uvati ?isto?a sorte, slabija je zdrastvena kontrola sadnog materijala, otežana primjena agrotehnike u kupinjaku i berba, posebno sorti kasnijeg zrenja.

Sigurnija i kvalitetnija je proizvodnja sadnica u specijaliziranim mati?nim nasadima, u kojima je zajam?eno zdrav i sortno ?ist po?etni sadni materijal. Uz to, obavezna je primena svih agrotehni?kih mera i rigorozna zdrastvena kontrola. U nižim i toplijim podru?jima ožiljavanje može po?eti prvih dana avgusta, a u višim po?etkom septembra. Rano povijanje i zagrtanje ima za posledicu prorastanje ili izvla?enje izdanaka iz jamica. Ako se zakasni (zbog nižih temperatura zemljišta i kratkog vremena za ožiljavanje), dobiveni izdanci ima?e slabije razvijen koren i mo?i ?e se koristiti tek u prole?e.

Razmnožavanje kupine putem izdanaka, bo?nih gran?ica

Postupak je jednostavan. Izdanci i privremene (bo?ne) gran?ice povijaju se i vrhovi vertikalno postavljaju u jame ili kanale dubine 10-15 centimetara. Zatim se zagrnu sitnom, rastresitom zemljom, koja se blago nagazi i zalije s dva-tri litre vode. Zbog razlika u porastu izdanaka, ovaj postupak ponavlja se nekoliko puta u razmaku od sedam do deset dana. Najkvalitetnije sadnice dobivaju se ru?nim zagrtanje. Mašinskim putem je brže i jeftinije, me?utim zbog kosog položaja sadnice su lošije ožiljene.

Umesto u zemlju, vrhovi izdanaka mogu se položiti u posebne kontejnere ili posude od ?eli?nog treseta napunjene kompostom, sa kojima se ukopavaju u zemlju i nagrnu. Tako su olakšani va?enje i transport, a ?uva se i osetljiv koren. Sadnica se na stalno mesto sadi zajedno s posudom, kroz ?ije zidove probija koren i koja se kasnije raspada.

PSSS  Srbija

foto pixabay.com

Razmnožavanje kupine