Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Rani kupus – proizvodnja rasada u proleće

Rani kupus – proizvodnja rasada u proleće

rani kupusRani kupus – Pošto se kupus uzgaja iz rasada, rasad ranih sorti proizvodi se u toplim lejama u rano prole?e. Na parceli na kojoj ?e se uzgajati kupus zemljište se u jesen poore na dubinu od 25-30 cm. Na prole?e pre sadnje vrši se kultiviranje i drljanje pri ?emu se zemljište još bolje usitni i izravna ili se naprave brazde, zavisno od na?ina navodnjava. Najpoznatiji uzgajiva?i kupusa su iz Futoga. Ko još nije ?uo za futoški kupus. Zaštite geografskog porekla te sorte prihvatilo se Udruženje „Futoški kupus“. Geografski položaj, klima i sastav zemljišta presudni su faktori u stvaranju ove od davnina poznate i nadaleko ?uvene sorte. Futoški kupus, kroz vekove, trpi odre?ene promene uslovljene klimatskim, prirodnim i ljudskim faktorima, ali je sva svoja kvalitetna svojstva zadržao i do danas.

 Rani kupus – proizvodnja rasada u prole?e

Rani kupus kao i ostale kupusnja?e odli?no reaguje na ?ubrenje stajnjakom i ostalim vrstama organskog ?ubriva. Potrebno je znati da  se sveže stajsko ?ubrivo unosi prilikom dubokog oranja, a zgorelo u prole?e i to: 40-50 t/ha nezgorelog stajnjaka i 20-30 t/ha dobro zgorelog. Mineralna ?ubriva se primenjuju tokom prole?a, pre kultivacije ili pred rasa?ivanje i to:

  • 300-400 kg azotnih,
  • 400-600 kg superfosfata i
  • 200-300 kg kalijumovih ?ubriva po hektaru.

Kod proizvodnje ranog kupusa kalijumova i 2/3 fosfornih ?ubriva se unosi u jesen. Pre sadnje je potrebno inkorporirati herbicid TREFLAN u dozi od 1.5-2 L/ha.

 Rasa?ivanje se vrši krajem marta i po?etkom aprila. Rane sorte se sade na rastojanju 50-60 cm izme?u redova i 30-40 cm izme?u biljaka u redu. Rasad pre sadnje treba dobro zaliti.

 Biljke za rasa?ivanje treba da su dobro razvijene, ne prerasle, sa bar ?etiri razvijena stalna lista. Treba da su sasvim zdrave i sa dobro razvijenim temenim pupoljkom.

 POSTOJI OPŠTE PRAVILO: Ukoliko su uslovi zemljišta lošiji, utoliko rasad mora biti ?vrš?i i razvijeniji, naro?ito kod ranih sorti. Ako je rasad prerastao ili se rasa?uje po toplom vremenu, treba mu oduzeti deo liš?a,kako bi se smanjilo isparavanje vode kroz list i time poboljšalo primanje. Dobro je skratiti duge žilice. Is?upani rasad treba što pre rasaditi.

   Sadnja se može vršiti ru?no ili mašinski. Rasad se usa?uje do prvog lista, tako da temeni pupoljak ostane dovoljno visoko iznad zemlje. Rasad treba zaliti odmah po rasa?ivanju. Nedelju dana ili dve po rasa?ivanju,usev treba pregledati i prazna mesta popuniti s tim što novu biljku treba posaditi 8-10 cm dalje od mesta gde je bila stara, zbog ?ega treba proizvesti 5-10% više rasada.

 Dalja nega rasa?enog kupusa podrazumeva okopavanje, prihranjivanje, redovno zalivanje i zaštitu od bolesti i šteto?ina.

 dipl.ing. GORDANA REHAK

Leave a Reply