Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Rakija SFRJ – Bački Monoštor, 25. novembar 2017.

Rakija SFRJ – Bački Monoštor, 25. novembar 2017.

Rakija SFRJ – u Ba?kom Monoštoru 25. novembar 2017. SFRJ (Sto Fela Rakije Jugoslavije) je manifestacija koja se održava povodom 29. novembra – Dana republike, praznika “Stare Jugoslavije”. Uz predstavnike iz svih bivših jugoslovenskih republika, svoje “fele” rakije predstavljaju proizvo?a?i iz Ba?kog Monoštora i okruženja. Na SFRJ Rakijadi intonira se himna Jugoslavije, sluša se muzika iz doba SFRJ, obavezan je i dress code koji uklju?uje titovku i crvenu maramu.

Rakija SFRJ – Ba?ki Monoštor, 25. novembar 2017.

Monoštorci su poznati proizvo?a?i vo?ne rakije. Svaki doma?in ima ve?u ili manju koli?inu ove „kapljice“ za razli?ite prilike. Najomiljenija je kajsijeva?a, dunjeva?a, kruška, a tu su i šljiva i loza. Za one koji žele da probaju nešto malo neobi?nije, tu je rakija od divlje kruške, žužula, kupine, višnje i trešnje, a posebna kategorija je „dudara“. Pre sedamdesetak godina, ulice Monoštora bile su prepune stabala duda, zbog uzgoja svilene bube, koja se hranila liš?em ovoga drveta. So?ni crni i beli plodovi ove biljke koristili su se za spravljanje rakije, koja je izuzetno jaka i specifi?ne arome.

PRIJAVE I SVE INFORMACIJE NA:

ticbackimonostor@gmail.com i putem telefona: 063 89 38 128

Jednog tmurnog jesenjeg dana, dok smo žalili za lepim vremenima bratstva i jedinstva, shvatili smo šta je to, što može ponovo da izgradi tako ljubljeno bratstvo i jedinstvo. Narode i narodnosti, pa to je RAKIJA! Odjednom, dan se prolepšao, život je opet bio lep, a nade za bolju budu?nost više nam nije nedostajalo. Empirijskom metodom, kasnije smo dokazali, što su nam i mnogi drugi istraživa?i potvrdili, da je upravo ova supstanca, nastala iz ?iste prirode, te?na esencija bratstva i jedinstva, ona koja gradi mostove, povezuje ljude, ruši barijere i briše naizgled nepomirljive razlike.

foto pixabay.com

Rakija SFRJ – Ba?ki Monoštor, 25. novembar 2017.

Na francuskom jeziku rakija se kaže ” L’eau de vie ”  – voda života. Nešto bez ?ega život nije isti. Dolazimo da se družimo .