Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pseudoglej – slabo odvodi vodu

Pseudoglej – slabo odvodi vodu

Pseudoglej – slabo odvodi vodu. Da bi smo pristupili popravci proizvodnih osobina zemljišta tipa pseudogleja najpre treba da se upoznamo sa uslovima u kojima su ova zemljišta nastala kao i sa osnovnim hemijskim osobinama ovog tipa zemljišta. Pseudoglej je zemljište koje se formira u uslovima vlažne klime sa preko 700 mm padavina, na supstratima koji omogućavaju stagniranje vode a slabo su drenirani.  Kod nas je pseudoglej sekundarno zemljište nastalo ispiranjem i degradacijom drugih tipova zemljišta. Hemijske osobine pseudogleja su nepovoljne jer pH iznosi najčešće 4-6 a može biti i 3. Količine humusa su najčešće od 2-3 %.

 Humus je kiseo, čine ga fulvo, kisele humusne kiseline. Mikrobiološka aktivnost pseudogleja je ograničena jer dominiraju gljivice a bakterije su slabo zastupljene. Pseudoglej je siromašan u azotu, fosforu i kalcijumu.

Znatan deo fosfora  je vezan za nerastvorljive fosfate aluminijuma i gvožđa. Kalijumom je pseudoglej uglavnom dobro obezbeđen. Zbog svega iznetog, pseudoglej je nepovoljno zemljište za uspešno gajenje biljaka.

Mere popravke ovog tipa zemljišta treba da obuhvate najpre razbijanje nepropusnog horizonta, kalcifikaciju i unošenje organskih i mineralnih đubriva. Sprovođenjem mera popravke pseudoglej se dovodi u povoljnije stanje za biljnu proizvodnju, a zahvaljujući većoj količini padavina mogu se postići visoki prinosi kao i kvalitet gajenih biljaka.

 Snežana Stojković – Jevtić, PSSS Valjevo

Leave a Reply