Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Pšenica – kako “naterati” pšenicu da više rađa

Pšenica – kako “naterati” pšenicu da više rađa

pšenicaPšenica –  veliko istraživanje na Univerzitetu  Kalifornia – genetičar Jorge Dubcovsky ispituje kako da iskoristi gene da “nateraju” pšenicu da obrazuje veća zrna, da ih bude više u klasu i da biljka ima više klasova.

Sredstvima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA)  i Nacionalnog instituta za hranu i poljo-privredu (NIFA), istraživači nastoje identifikovati i karakterizirati gene koji kontrolišu prinos pšenice.

Međunarodni projekat pod vodstvom istraživača sa Univerziteta u Kaliforniji, Davis, bio je jedan od sedam projekata koje žele razviti nove sorte pšenicesa većim prinosom.

Grant vredan 1,7 miliona US$ je deo petogodišnjeg projekta vrednog 9,7 miliona US dolara  koje će se istražiti mogućnost uticaja na identifikaciju gena koji kontrolišu urod zrna i njihovo korištenje za poboljšanje produktivnosti pšenice.

Univerzitet Davis koristi tradicionalni uzgoj u kombinaciji sa molekularnim markerima za ubrza-vanje implementacije drugih osobina. Novi molekularni markeri za gene koji kontrolišu osobine koji utiču na prinos ubrzaće napredak u tom području.

To je vrlo teško. Prinos pšenice sastoji se od prosečne težine zrna, broja zrna po biljci, a broj klasova proizvedenih po jedinici površine – to sve doprinosi ukupnom prinosu .

U saradnji s grupom naučnika u Velikoj Britaniji,  prethodno je razvijen alat pod nazivom “exome-capture” ( hvatanje gena) koji se mogu upotrijebiti za sekvenciranje gena pšenice po niskoj ceni troškova istraživanja – koristeći samo deo vrlo velikog genoma pšenice .

Nova tehnologije, koristi sekvence 180 megabaze, umesto celih 16.000 megabaze kompletnog pšeni-čnog genoma. Istraživači su koristili ovaj alat za prepoznavanje više od 10 miliona mutacija u svim genima pšenice.

Najmanje 15 postdiplomci će biti osposobljeni u ovom projektu na različitim sveučilištima. Svaki student će biti zadužen za identifikaciju i implementaciju jednog od korisnih gena.

Prirodan put za postizanje viših prinosa bez stvaranja GMO mutacija.