Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari » PROFIFRUIT uspeh za primer – voćari zadovoljni

PROFIFRUIT uspeh za primer – voćari zadovoljni

PROFIFRUIT uspeh za primer – tokom dva dana meseca marta u Beogradu, u Belexpo centru je održana Konferencija  i sajam PROFIFRUIT uz učešće 1.000 voćara i predstavnike 20 kompanija.

Organizatori su opravdali očekivanja posetilaca. Predavač iz Poljske , Adan Paradowski je ukazao na značaj čuvanja plodova jer samo kvalitetom se može ostvariti uspeh na tržištu. Na tržištu EU je manjak jabuke na tržištu – mrazevi 2017. su smanjili rod najvećih proizvođača Poljske, Italije, Nemačke, Holandija za 30%. Za preradu plodove jabuke se nudi 23 eurocenta što nije zabeleženo niz godina unazad. Cene jabuka u izvozu su iznad 0,60 – 0,85 eura za kilogram i možemo očekivati da cene tokom ove sezone zabeleže pad. Gospodin Paradowski je naglasio da će cene u periodu mart – april rasti – ali uslov za sigurnu prodaju je vrhunski valitet jabuke.

Hladnjače ULO /CDA su nužan uslov za višemesečno čuvanje ubranih plodova. U izlaganju profesor Dr. Janez Hribar sa Univerziteta u Ljubljani, je ukazao da se sve može dobro uraditi – ubrati plod u odgovarajućem stepenu zrenja, brzo prevesti u komoru hladnjače, poštovati savete stručnjaka ( minimum nivoa kiseonika, maksimum za CO2 je 1%), ali može se pojaviti scald pri otvaranju komore. Da bi se predupredila moguća pojava oštećenja ploda potrebno je primeniti Smart Fresh Pro Tabs sa 1 – MCP kompanije AGRO FRESH. Na taj način su plodovi spremni na višemesečno čuvanje i pružaju Vam mogućnost izvoza na udaljena tržišta, uz odličan kvalitet proizvoda.

PROFIFRUIT uspeh za primer 

Prema predviđanju Biljane Bosiljčić iz kompanije PRO Fruit, na tržištu voća Srbije se očekuje veliki  porast površina pod borovnicom. Sve veći broj voćara se interesuje za gajenje ove zahvalne voćke jer izvozna cena od 6 eura za kilogram obećava visoki profit. Borovnica u stadijumu punog roda može da donese 12 – 15 tona ploda , uz dugotrajnost stabla do čak 50 godina !! Kvalitet ploda je ono što karakteriše borovnice uzgajane u Srbiji – promer veći od 15 mm i težina bobice iznad 2 grama.

Predavanja profesora Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad, prof. dr Zorana Keserovića o sortama koje treba gajiti u Srbiji – Saveti stručnjaka o uzgoju jabuke – važan je izbor sorti koje traži potrošač.  Preporuka je – gajite Galu, Crveni delišes, Breburn, klupske sorte – Pink lady, Kiku, Evelina. Prof. dr Nenad Magazin je predstavio uzroke pojave gorkih pega kod jabuke koje je privuklo veliku pažnju – najvažnije je da se biljci obezbedi pristup kalcijumu od momenta cvetanja do perioda junskog opadanja. Voćka kalcijum usvaja iz zemljišta i promene sastava u zemljištu mogu da spreče usvajanje Ca ( suša, loša obrada zemljišta, antagonizam Ca i Mg, K …). To će rezultirati pojavom gorkih pega ( ređe već u voćnjaku, češće u hladnjačama ).

Konferencija PROFIFRUIT je pokazala da interesovanje voćara za nove tehnologije i njihovu primenu postaje sastavni deo njihovog poslovanja.

Pohvale za organizatore i očekujemo novi susret uskoro. Do viđenja !

PROFIFRUIT uspeh za primer