Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Produktna berza cene period 23-27. oktobar 2017.

Produktna berza cene period 23-27. oktobar 2017.

Produktna berza cene – Nedelju za nama na novosadskoj Produktnoj berzi karakteriše stagnacija cena. Kupci i prodavci se nisu nalazili u istom cenovnom opsegu, što je prouzrokovalo odsustvo trgovanja pojedinih roba, a samim tim i pad prometa. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.200 tona robe, ?ija je finansijska vrednost iznosila 45.259.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu koli?inski obim prometa je manji za 32,31%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 39,07%.

Produktna berza cene period 23-27. oktobar 2017.

Na tržištu kukuruza je došlo do stagnacije cena. Ovom žitaricom se trgovalo sa klauzulom fco-kupac po ceni od 18,90 dinara bez PDV-a. Zvani?na cena žutog zrna, odnosno poslednja zvani?na registrovana cena se zadržala na prošlonedeljnom nivou od 18,20 dinara bez PDV-a (20,02 din/kg sa PDV-om).

Cena pšenice je neznatno oscilirala u odnosu na prethodnu nedelju. Cena koja se pla?ala je iznosila 18,50 dinara po kilogramu bez PDV-a za pšenicu SRPS kvaliteta, dok se pšenica sa proteinom preko 13% pla?ala 19,00 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena iznosila je 18,78 dinara po kilogramu bez PDV-a (20,65 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 0,50% u odnosu na prethodnu nedelju.

Produktna berza cene

Soja zrno ove nedelje beleži odsustvo u trgovanju na organizovanom robnoberzanskom tržištu. Ponude soje po ceni od 51,50 dinara po kilogramu bez PDV-a nisu pronalazile svoje kupce koji bi platili po nižim cenama.

Berzanski index PRODEX je na dan 26.10.2017. bio na nivou od 216,62 poena, što je za 0,38 indeksnih poena više u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.

direktor poslovnih operacija
Radoslav Pilja

foto pixabaz.com

Produktna berza cene period 23-27. oktobar 2017.

Prošle nedelje su sve tražene robe imale rast cena / kukuruz za 1,69%. pšenica za 3,76procenata dok je soja imala rast cena od 0,40 procenata.

Najavljena je razmena kukruza za meso i kupovina kukuruza po ceni od 23 dinara za kilogram, preko Produktne berze.