Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Prodaja proizvoda sa kućnog praga –

Prodaja proizvoda sa kućnog praga –

Prodaja proizvoda sa kućnog praga – Lakše do tržišta hrane životinjskog porekla za male poljoprivredne proizvođače. 

Mali i tradicionalni proizvođači sirovog mleka, mesa, jaja, ribe i krupne i sitne divljači u Srbiji od 1. januara 2018. godine mogu da na potpuno bezbedan i legalan način izađu na tržište, bilo da se radi o prodaji robe sa kućnog praga, lokalnim pijacama i marketima ili teritoriji cele države, zahvaljujući Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda koje sluţe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla, a koji je usvojilo Ministrstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Poljoprivrednici (preduzetnici ili pravna lica koja drže ili uzgajaju životinje I proizvode primarne proizvode, odnosno fizička lica koja proizvode sirovo mleko i proizvode od sirovog mleka u domaćinstvu) će moći da prodaju na svojim gazdinstvima ili da direktno šalju na kućne adrese potrošača sirovo mleko, meso, jaja, ribu, divljač koje sami proizvode. Reč je o direktnoj prodaji, čime bi poljoprivrednici trebalo da izađu iz sive zone poslovanja i na taj način potrošačima bez zaziranja od inspekcije ponude tradicionalne proizvode.

Na primer, imate proizvodnju mleka I hoćete da pravite sir, moći ćete to na svom kućnom pragu da radite samo ukoliko uđete u registar, a država će pomoći tu registraciju i ceo taj proces. Mali proizvođači su oni koji nedeljno prodaju maksimalno 200 litara mleka, 500 jaja ili 100 komada živine-brojlera. U ovu grupu spadaju i oni koji za prodaju imaju do 100 kilograma mesnih prerađevina nedeljno. Dozvoljene količine mogu biti i veće, u slučaju da robu nude registrovane male mlekare, klanice ili prerađivači mesa. Hranu će moći da prodaju samo na teritoriji Srbije.

Prodaja proizvoda sa kućnog praga 

 Prema propisima, proizvođači će biti direktno odgovorni za bezbednost i kvalitet hrane I moraće da ispune veterinarsko-sanitarne i opšte uslove higijene namirnica. Međutim, neće biti u obavezi da uvode sistem Hasap, odnosno princip analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka proizvodnje.

  • Poljoprivrednici će biti duţni da najmanje dva puta godišnje kontrolišu uzorke namirnica.
  • Proizvođači mleka će imati rigorozniji nadzor, jednom kvartalno očekuju ih ispitivanje sirovog mleka na ukupan broj bakterija.
  • Živinari će jednom godišnje kontrolisati meso na prisustvo salmonele.

Mali proizvođači biće upisivani u poseban registar ne samo zbog kontrole Veterinarske inspekcije već i zbog toga što će imati olakšane uslove poslovanja. Nikada i nije bilo zabranjeno prodavati sirovo mleko s kućnog praga. Znamo da se to i do sada dešavalo, ali je sada i propisima to uređeno. Time će proizvođači dobiti veću odgovornost. Namirnice moraju da budu zdravstveno ispravne, a dozvolu za prodaju će imati samo oni koji imaju sopstvenu proizvodnju. Higijena će morati da bude po zadatim standardima, a životinje zdrave.

Cilj je da se tradicionalna proizvodnja u malim gazdinstvima standardizuje i proizvođačima olakša osvajanje tržišta, ali i da se zadovolji sve veća potreba kupaca za domaćom hranom. Novi pravilnik treba da olakša poslovanje malim proizvodnim kapacitetima kroz smanjenje finansijskih opterećenja i administrativnih prepreke kroz odstupanja u pogledu izgradnje, uredjenja i opremanja objekata; da omogući korišćenje tradicionalnih alata, materijala i postupaka za proizvodnju gastronomskih proizvoda i da podstakne ekonomiju na selu kroz valorizaciju povezanosti sopstvene proizvodnje i prerade na gazdinstvu i prodaje malih količina proizvoda direktno potrošaču.

Ţivko Stefanović, dipl.ing za agroekonomiju

foto pixabay.com

Prodaja proizvoda sa kućnog praga