Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

5 NA?INA - ALLTECH

Prirodan uzgoj – PET NAČINA ZA PRIRODAN UGOJ VAŠEG USEVA – ALLTECH

Ako prošetate bilo kojom samoposlugom, vide?ete stotine roba koje nose naziv koji ističe „prirodne“ aspekte proizvoda. Mada to nekada može biti samo marketinški trik, to svakako ukazuje na to da potrošači traže prirodniju robu i da odgajivači moraju biti svesni takvih zahteva potrošača da bi njihova roba ostala relevantna na policama.

Preduzimanjem par jednostavnih koraka u sprezi sa postojećim konvencionalnim praksama, odgajivači mogu imati prirodniji metod proizvodnje, a očuvati profitabilnost.

  1. Poboljšanje strukture zemljišta

Zdravi usevi počinju sa zdravim zemljištem, bogatim hranljivim materijama. Korišćenje zaštitnih useva i rotacije useva smanjuje trošenje hranljivih materija i povećava razlaganje organskih materija podržavanjem mikroba u zemljištu. Potencijalno smanjujući količinu đubriva potrebnu za postizanje maksimalnog potencijala rasta biljaka.

Zaštitni usevi izgrađuju zdravlje zemljišta dodavanjem organskih materija jer njihovo korenje razlaže zemljište, povećavajući zadržavanje hranljivih materija, kontrolišući eroziju povećanjem stabilnosti i sposobnosti zadržavanja vlage i smanjujući količinu korova na polju, što umanjuje potrebu za primenu herbicida.

Korišćenjem različitih useva u rotaciji, zemljištu se dodaju različiti tipovi organske materije, što povećava različitost dostupnih hranljivih materija i prisutnih mikroorganizama.

Pri sejanju, razmotrite metod bez oranja da ne biste poremetili biologiju zemljišta i održali novostvoreno zemljište.

Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ VAŠEG USEVA

  1. Izgradnja mikrobioma zemljišta

Postoji osetljiv odnos simbioze između biljke i mikroba koji okružuju njen korenski sistem. Mikrobi u zemljištu pomažu biljkama povećavanjem dostupnosti hranljivih materija i pospešivanjem rasta korena. Zauzvrat, ti mikroorganizmi od biljaka dobijaju ugljenik koji im je potreban da napreduju.

Ista sredstva koja se koriste da se poboljša struktura zemljište takođe stvaraju povoljnu sredinu koja pospešuje mikrobiome zemljišta. Naročito kada se za pospešivanje rasta i različitosti populacija mikroba koristi na prirodi zasnovano đubrivo.

  1. Povećanje dostupnosti hranljivih materija

Primena prirodnih supstanci, poput aminokiselina, u helaciji mikronutrijenata olakšava da ih biljke apsorbuju jer se nalaze u obliku koji ima mnogo veću biološku dostupnost, što znači da su spremne da budu iskorišćene. Biljke koje su dobro ishranjene su zdravije i biće u stanju bolje da se odupru izazivačima stresa iz okruženja.

  1. Prirodno podsticanje performansi biljke

Korišćenje biostimulanata je eksponencijalno poraslo u poslednjih pet godina. Ovi na prirodi zasnovani proizvodi pomažu da se pospeše funkcije biljke koje poboljšavaju efikasnost, povećavaju performanse i jačaju podnošenje stresa.

Pri primeni kao alternative za sintetičke proizvode, odgajivači otkrivaju da su njihovi rezultati prinosa i kvaliteta jednaki ili da prevazilaze one pri primeni konvencionalnih praksi.

Prirordan uzgoj

  1. Korišćenje integrisanog upravljanja štetočinama

Usmeravanjem ka dugoročnijem pristupu za smanjenje broja štetočine i drugih izazivača stresa u okruženju, integrisano upravljanje štetočinama (integrated pest management – IPM) za sveobuhvatniji pristup upravljanju kombinuje različite metode, poput biološke kontrole primenom biopesticida i pospešivanjem indukovane rezistencije biljke.

Sa aspekta ishrane, biljka koja je zdrava će imati bolje šanse da se odupre pritisku bolesti.

integrisano upravljanje štetočinama takođe posmatra sredinu u kojoj biljka raste kao celinu, uzimajući u obzir veliki broj faktora, uključujući postojeće štetočine i njihove predatore, navodnjavanje i uslove suše, upravljanje korovima i uslove zemljišta.

Jasno je da su mnogi delovi ovog pristupa međusobno povezani i da će uticati jedni na druge. Poboljšanje zemljišta će poboljšati biljku, što će povećati verovatnoću da ona poseduje sistemsku rezistenciju na pritiske koje vrše sredina i bolesti i da će se smanjiti potrebu za pesticidima i drugim sintetičkim intervencijama.

izvor:alltech

foto : alltech

Prirodan uzgoj