Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Priprema ovaca za zimu je počela u septembru

Priprema ovaca za zimu je počela u septembru

Priprema ovaca za zimu – Na zdravlje i produktivnost odraslih ovaca ishrana i način držanja imaju veliki uticaj. U zavisnosti od prirodnih uslova i područja postoje i različiti sistemi gajenja ovaca. Praktično držanje ovaca na paši je neophodnost, a i tradicija ,tako da se ovčarstvo ne može zamisliti bez pašnjaka. U našim krajevima sezona paše traje obično 180-200 dana. Variranje vremenskih prilika iz godinu u godinu određuje početak i kraj paše i to je u uglavnom od maja do novembra meseca.

Prelaz sa pašnjačkog na stajski tj zimski način ishrane mora biti postepen. Period prilagođavanja i prelaz sa zelene sveže biljne hrane (8-10 kg dnevno po grlu )na suvu kabastu hranu treba da traje bar 7-10 dana. U početku manja količina se daje pred pašu, kasnije i posle paše. Povećanjem količine sena iz dana u dan postepeno se smanjuje zelena hrana , a seno postaje glavni deo obroka i to 2 kg/grlu dnevno. Od kvaliteta i količine pripremljene hrane (seno, slama ,silaža, žitarice) zavisi i kondicija i uhranjenost ovaca.

Priprema ovaca za zimu 

U svakom slučaju pri dobroj ishrani, ovce lako podnose hladnoću, pa i duže mrazeve,ali su veoma osetlive na vlagu i u vazduhu i u prostirci.

Ovčarnike već u septembru treba pripremiti za zimski boravak ovaca. Posebno treba pregledati krov, prozore kao i opremu u ovčarniku. Pod treba očistiti a poželjno je i dezinfikovati. Suv pod zastrti slamom (4-5 kg/m2) koja će kasnije upijati mokraću i vlagu. 

U zimskom periodu ovcama treba omogućiti da vodu uzimaju po volji. Ukoliko takvi uslovi ne postoje onda treba vršiti napajanje 2 puta dnevno. Količina potrebne vode po ovci zavisi od više faktora:vrste hrane , temperature vazduha ,fiziološkog stanja organizma i to je 2 do 5 l dnevno. Optimalna temperatura vode je 12-18 stepeni Celzijusa a temperatura u objektu oko 6 stepeni za ovce i 10 do 12 stepeni za jagnjad.

dipl.ing. Slavica Petrović

foto pixabay.com

Priprema ovaca za zimu