Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

premingovano semePRIMINGOVANO seme – Većina povrtarskih vrsta gaji se setvom semena. Specifičnost setve povrtarskih vrsta vezana je za osobine semena. Većina povrtarskih vrsta ima sitno seme, često sa slabim i neujednačenim nicanjem. Sporo i neujednačeno nicanje predstavlja osnovnu prepreku ujednačenosti useva, jednovremenoj berbi i visokim prinosima. Zbog toga primena različitih metoda predsetve nog tretiranja ima u povrtarstvu veliki značaj.

 Predsetveno tretiranje (fizičko, hemijsko i dr.) ima za cilj ubrzanje klijanja, nicanja i stvaranje veće otpornosti biljke na nepovoljne uslove uspevanja. Postoji više načina predsetvenog tretiranja semena kao što je kvašenje semena, podgrevanje semena, kaljenje.

PRIMINGOVANO seme  

 Na tržištu semena povrća nudi se „ primingovano “ seme. O čemu se  radi ? To je zapravo seme koje je počelo da klija, a zatim je zaustavljeno u toj fazi. Prednosti primene u proizvodnji ovakvog semena je što ima ujednačeno klijanje (3-5 dana) u odnosu na obično seme. Optimalna temperatura za klijanje i nicanje ovakvog semena je šira, što znači da takvo seme nije toliko osetljivo na kolebanje temperature kao obično seme. Takođe se navodi da setvom na otvorenom ovog semena brže je klijanje u odnosu na seme korova, tako da biljka ima više vremena da ojača u porastu do nicanja korova.

   mr Anka Kačarević

foto pixabay.com

PRIMINGOVANO seme 

 

Leave a Reply