Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

premingovano semePRIMINGOVANO seme – Ve?ina povrtarskih vrsta gaji se setvom semena. Specifi?nost setve povrtarskih vrsta vezana je za osobine semena. Ve?ina povrtarskih vrsta ima sitno seme, ?esto sa slabim i neujedna?enim nicanjem. Sporo i neujedna?eno nicanje predstavlja osnovnu prepreku ujedna?enosti useva, jednovremenoj berbi i visokim prinosima. Zbog toga primena razli?itih metoda predsetve nog tretiranja ima u povrtarstvu veliki zna?aj.

 Predsetveno tretiranje (fizi?ko, hemijsko i dr.) ima za cilj ubrzanje klijanja, nicanja i stvaranje ve?e otpornosti biljke na nepovoljne uslove uspevanja. Postoji više na?ina predsetvenog tretiranja semena kao što je kvašenje semena, podgrevanje semena, kaljenje.

 Na tržištu semena povr?a nudi se „primingovano“ seme. O ?emu se  radi? To je zapravo seme koje je po?elo da klija, a zatim je zaustavljeno u toj fazi. Prednosti primene u proizvodnji ovakvog semena je što ima ujedna?eno klijanje (3-5 dana) u odnosu na obi?no seme. Optimalna temperatura za klijanje i nicanje ovakvog semena je šira, što zna?i da takvo seme nije toliko osetljivo na kolebanje temperature kao obi?no seme.Tako?e se navodi da setvom na otvorenom ovog semena brže je klijanje u odnosu na seme korova, tako da biljka ima više vremena da oja?a u porastu do nicanja korova.

   mr Anka Ka?arevi?

Leave a Reply