Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

prihranaPRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, ječma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK đubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obići parcele, ustanoviti fazu razvića, izgled i gustoću biljaka.

Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog đubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su iscrpljena i gladna pa je neophodno prihranjivanjem pomoći daljnji intenzivni rast i razviće biljaka. Azot će omogućiti bržu i bolju regeneraciju tj. stvaranje novih listova, brži porast, bolje bokorenje i formiranje većeg broja klasova.

VREME prihranjivanja

Pre prihranjivanja obavezno obići parcele i utvrditi stanje: gustinu useva, boja lista i faza razvića pa skladno tome utvrditi vreme đubrenja i količinu đubriva.

– Najbolje je prihranjivanje vršiti u fazi bokorenja (krajem februara i početkom marta)

– korektivne prihranjivanje vršiti u fazi vlatanja (po potrebi)

– Nabolji efekt iskorištavanja đubriva se postiže unošenjem pred kišu kako bi ono dospelo u zonu korenovog sistema.

 Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

IZBOR ĐUBRIVA

Treba koristiti đubriva sa lakopristupačnim azotom iz kojih će biljke lako i brzo usvajati azot.

Za prihranjivanje se obavezno koristiti KAN-om ili AN -om pošto se iz njih azot najbrže i najlakše usvaja od strane biljaka. Na kiselim zemljištima obavezno koristiti KAN jer je on krečni amonijev nitrat. Ureju ne koristiti jer povećava kiselost zemljišta i azot iz ovog đubriva sporije prelazi u pristupačan oblik za biljke.

Za prihranjivanje nikako ne koristiti NPK đubrivo jer ona pravi efekt ispoljavaju primenom u osnovnoj obradi ili predsetvenoj obradi zemljišta.

KOLIČINA ĐUBRIVA

Količina ćubriva zavisi od:

– Plodnosti parcele

– Preduseva

– Količine NPK ćubriva

– Stanja useva

– Gustoće useva

– Vrste žitarice.

Orijentaciona količina đubriva

Ozima pšenica – 200 – 300 kg / ha KAN-a ili AN-a

Ozimi ječam: 150-200 kg / ha KAN-a ili AN-a

Ozimi tritikale: 200 – 300 kg / ha KAN-a ili AN-a

Ozimi ovas: 100-150 kg / ha KAN-a ili An-a.

Dipl.inž Radojka Nikolić

PSSS Kruševac

foto pixabay.com

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA