Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

prihranaPRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, je?ma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK ?ubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obi?i parcele, ustanoviti fazu razvi?a, izgled i gusto?u biljaka.

Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog ?ubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su iscrpljena i gladna pa je neophodno prihranjivanjem pomo?i daljnji intenzivni rast i razvi?e biljaka. Azot ?e omogu?iti bržu i bolju regeneraciju tj. stvaranje novih listova, brži porast, bolje bokorenje i formiranje ve?eg broja klasova.

VREME prihranjivanja

Pre prihranjivanja obavezno obi?i parcele i utvrditi stanje: gustinu useva, boja lista i faza razvi?a pa skladno tome utvrditi vreme ?ubrenja i koli?inu ?ubriva.

? Najbolje je prihranjivanje vršiti u fazi bokorenja (krajem februara i po?etkom marta)

? korektivne prihranjivanje vršiti u fazi vlatanja (po potrebi)

? Nabolji efekt iskorištavanja ?ubriva se postiže unošenjem pred kišu kako bi ono dospelo u zonu korenovog sistema.

 Prihranjivanje ozimih žitarica ?e odrediti prinos

IZBOR ?UBRIVA

Treba koristiti ?ubriva sa lakopristupa?nim azotom iz kojih ?e biljke lako i brzo usvajati azot.

Za prihranjivanje se obavezno koristiti KAN-om ili AN -om pošto se iz njih azot najbrže i najlakše usvaja od strane biljaka. Na kiselim zemljištima obvezno koristiti KAN jer je on kre?ni amonijev nitrat. Ureju ne koristiti jer pove?ava kiselost zemljišta i azot iz ovog ?ubriva sporije prelazi u pristupa?an oblik za biljke.

Za prihranjivanje nikako ne koristiti NPK gnojiva jer ona pravi efekt ispoljavaju primenom u osnovnoj obradi ili predsetvenoj obradi zemljišta.

KOLI?INA ?UBRIVA

Koli?ina ?ubriva zavisi od:

– Plodnosti parcele

– Preduseva

– Koli?ine NPK ?ubriva

– Stanja usjeva

– Gusto?e usjeva

– Vrste žitarice.

Orijentacioka koli?ina ?ubriva

Ozima pšenica – 200 – 300 kg / ha KAN-a ili AN-a

Ozimi je?am: 150-200 kg / ha KAN-a ili AN-a

Ozimi tritikale: 200 – 300 kg / ha KAN-a ili AN-a

Ozimi ovas: 100-150 kg / ha KAN-a ili An-a.

Dipl.inž Radojka Nikoli?

PSSS Kruševac