Sunday, 9 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

Prihrana pšenice – Zima i sneg nas zaobilaze. Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomoći u razvoju. Potrebno je uraditi N min- test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenje, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura među najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvođača, te s toga joj treba posvetiti posebnu pažnju. Da bi se ostvario dobar kvalitet, visok i stabilan prinos treba obratiti pažnju na veoma važne stavke među kojima su:

 1. Odgovarajući odnos azota i fosfora, što u fazama rasta i razvića treba da iznosi 2:1,

2. U jesen kao osnovno đubrenje u pripremi zemljišta za setvu treba uneti svu potrebnu količinu fosfora i kalijuma, a azota u količini od 40-50kg/ha,

3. Prvo prihranjivanje se preporučuje već u kasnu zimu ili rano proleće, po pravilu ne pre 15. februara

 4. Pšenica se uglavnom prihranjuje dva puta, drugu prihranu treba izvršiti u fazi intenzivnog rasta stabla do pojave klasa, a treća zavisi od stanja useva i uslova gajenja,

5. Prva prihrana utiče na visinu prinosa, a druga na kvalitet,

6. Može se izvoditi folijarna prihrana preko lista u jesen ako se usev tretira pesticidima, i u proleće u fazi bokorenja i lista zastavičara,

7. Za visok prinos i kvalitet, osim osnovnih hraniva potrebno je obezbediti i odgovarajući nivo mikroelemenata.

 Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

KOJE ĐUBRIVO KORISTITI

 Osnovno đubrenje – Koristiti po mogućstvu složena, mineralna, kompleksna, granulisana đubriva koja u sebi sadrže mikroelemente za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko se odradi, a potrebno je svakako odraditi agrohemijsku analizu zemljišta iz koje se lako može odrediti, a samim tim i odabrati odgovarajuća kombina cija za odgovarajuću parcelu. Ukoliko nije urađena agrohemijska analiza zemljišta, treba primeniti đubriva sa standardnim odnosom hraniva za usev pšenice ili sa povišenim sadržajem fosfora.

 Prihrana – Ukoliko se ne izvrši osnovno đubrenje u jesen, za prvu prihranu u proleđe treba koristiti kompleksna NPK đubriva sa povišenim sadržajem azota. U uobičajenoj prihrani koristiti azotna đubriva KAN ili AN u uzavisnosti od pH vrednosti zemljišta.

 Folijarno đubrenje – koristiti vodotopiva đubriva, a za specifične potrebe ili otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogućnosti usvajanja), tečna folijarna đubriva sa sadržajem samo jednog ili sa više mikroelemenata.

 PSSS Šabac Gordana Rehak, dipl.ing.

foto pixabay.com

Prihrana pšenice

 

Leave a Reply