Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Preporuka za đubrenje kako protumačiti analizu zemljišta

Preporuka za đubrenje kako protumačiti analizu zemljišta

Preporuka za đubrenje – Tonić Dejan PSS Prokuplje

Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma.

Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene.

Da bi se mogle dati preporuke za primenu i pravovremenu upotrebu đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji potrebno je rezultate hemijskih analiza zemljišta uporediti sa graničnim vrednostima obezbeđenosti zemljišta datih za pojedine elemente.

Zemljišta bogata u humusu su po pravilu plodnija. Njegova granična vrednost je 3 i ako zemljišta imaju vrednost <od 3 to znači da zemljištu treba dodati organske materije tj đubriva ove vrste (stajnjak) i tako povećati sadržaj humusa u zemljištu.

Preporuka za đubrenje 

Azot: Kada je u pitanju primena azotnih đubriva potrebno je imati u vidu količinu ukupnog i mineralnog azota u zemljištu.

Prema sadržaju ukupnog azota zemlišta su podeljena u tri klase na:

siromašna (< 0.10 % N);

srednje obezbeđena (0.10 – 0.20 % N) i

dobro obezbeđena (> 0.20 % N).

Prema ovoj podeli dodati N prilikom đubrenja i to obično na jesen sa osnovnom obradom i u proleće kao prihranu u više navrata.

Fosfor i kalijum:Na osnovu literaturnih podataka i praktičnih iskustava optimalni nivo lako pristupanog fosfora u voćarsko-vinogradarskoj praksi, iznosio bi oko 15 mg P2O5 na 100 mg zemjišta, odnosno 25 mg K2O/100 g zemljišta.

Reakcija zemljišta ( ph vrednost ) ima velikog značaja za preporuke primene đubriva. Ona utiče i na izbor đubriva, njihove doze i drugo.

Na našem terenu se preporučuje da optimalne pH vrednosti za voćne vrste budu:

jabučasto ( 5,2 – 7,7 );

koštičavo  (5,7 – 7,7 );

jezgrasto  ( 6,0 – 7,0 ) i

jagodasto ( 5,1-6,5 ).

Na osnovu odstupanja dodaje se krečnjak koji služi za popravku ph vrednosti zemljišta obavezno uz dodavanje organskih đubriva. 

Savetodacav Tonić Dejan

foto pixabay.com

Preporuka za đubrenje