Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje voćaka – Snežana Dargičević Filipović

Današnju voćarsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavajućeg kvaliteta , tada se vrši zamena sorte drugom koja po mnogim svojstvima više odgovara. Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi povećanje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. Osim toga prekalemljivanje se radi i u slučajevima kada se u zasad želi uneti sorta koja je bolji oprašivač . Može i  kada se želi rano cvetna sorta zameniti kasnocvetnom. Na ovaj način se u najkraćem vremenu i sa najmanje  troškova reši pitanje zamene sorte pri čemu stablo ostaje na stalnom mestu. Prekalemljene sorte mogu za kratko vreme formirati novu krunu i brzo stupiti na rod. Najčešće se prekalemljuju jabuke i kruške mada se primenjuje i kod drugih voćnih vrsta.

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

Prekalemljivanje se vrši na mladim zasadima ali može se raditi i u starijim zasadima . Do dvadesete godine starosti mada se bolji efekti postižu ukoliko su voćke mlađe. Mora se voditi računa da se sorte koje se prekalemljuju podudaraju u pogledu bujnosti, vremenu cvetanja i završetku vegetacije. Izbegavati kod slabo bujnih, povređeni i oštećenih stabala.

Voćke treba tokom zime pripremiti za prekalemljivanje.Na starijim stablima sve grane skratiti tokom zimskog perioda i prekalemiti obično krajem februara ili početkom marta. Kod mlađih stabala prekraćivanje grana obaviti prilikom prekalemljivanja. Presek grana se osveži u momentu prekalemljivanja a to je najčešće u fazi početka vegetacije neposredno pred cvetanje. Prekalemljivanje se može uraditi direktno na deblu, prvim ramenim granama i u kruni. Biraju se grane debljine 3-5 cm, i obavezno je ostaviti 2-3 grančice koje su niže po položaju u odnosu na mesto kalemljenja . One treba da obezbede hranu do prijema okaca i štite deblo od ožegotina i sunca.

Prekalemljivanje voćaka

Prekalemljivanje jabučastih voćnih vrsta i šljive vrši se u drugoj polovini marta .Osim toga može se kalemiti i u avgustu na spavajući pupoljak. Kalemljenje se obavlja na isečak, pod koru ili u procep. Kada se obavi kalemljenje najbolje je preseke grana i kalem grančica premazati kalem voskom. Najbolje rezultate u praksi je pokazalo kalemljenje na isečak jer se najbrže stvara kalus. Ukoliko ne dođe do prijema u avgustu se može ponoviti na spavajući pupoljak.

Zemljište u zasadu posle prekalemljivanja treba održavati, uklanjati korove, orezivati, redovna zaštita zasada i đubrenje NPK đubrivima.

PSSSrbija

foto šixabay.com

Prekalemljivanje voćaka