Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Pregled štetočina u voćnjaku tokom zime

Pregled štetočina u voćnjaku tokom zime

prskanjePregled štetočina u voćnjaku tokom zime – METODE PREGLEDA ŠTETOČINA U ZIMSKOM PERIODU U voćnjacima I VINOGRADIMA. U svakom voćnjaku potrebno je utvrditi prisutnost štetnika. Iznenadne štete ili nepotrebna tretiranja se mogu izbeći. Potrebno je utvrditi prvenstveno sprečiti samo punim poznavanjem stanja u voćnjaku ili vinogradu. Na temelju rezultata pregleda moguća je signalizacija o potrebi suzbijanja pojedinih štetnika zimskim ili kasnim zimskim prskanjem. Na taj način će utrošak sredstava za zaštitu biti racionalniji i može se provesti usmerena zaštita kao prvi korak ka integralnoj zaštiti.

Jedna od metoda je metoda zimskog pregleda.

Tokom zime treba uzeti po 20 cm duge komade najčešće dvo ili trogodišnjeg stabla. Na raznim mestima voćnjaka ovisno o veličini parcele, zastupljenosti sorti, raznolikosti terena i sl. uzima se po 2 uzorka od po 10 grančica. Pravilno je najmanje 1 uzorak iz svakog homogenog dela parcele.Zatim se svaki uzorak pregleda lupom koja povećava najmanje pet puta ili pod binokular. Beleži se broj svih nađenih štetnika.

Brojnost jaja lisnih vaši. Ako se na vrhu lastara utvrde u velikom broju na vrhu lastara, to su jaja zelene lisne vaši. Kritičan broj je ako je provereno 50 jaja na pregledanom uzorku. Ako se utvrdi prisustvo jaja u pazuhu pupoljaka to su jaja pepeljaste vaši jabuke i njihov kritični broj  je  jedno jaje u uzorku.

  Pregled štetočina u voćnjaku tokom zime

Kada su u pitanju savijači pupova i pokožice ploda kritičan je broj ako se utvrdi prisustvo 2 gusenice na 2 m dužine drva. Kod mrkog smotavca Apodemus podana kritičan broj je 3-5 gusenica na 100 pregledanih grančica.
Za utvrđivanje brojnosti zimskih jaja crvenog pauka preporučuje se modifikacija ove metode. Kod jabuke se uzimaju delovi dvo-godišnjih grančica sa po 2 pupoljka.Jedan uzorak čini 60 ovakvih delova grančica. Utvrđeni broj jaja predstavlja broj na 2 m drva. Jaja crvenog pauka se nalaze u pazuhu dvogodišnjih grana. Radi bržeg pregleda preporučuje se ne brojati jaja većsvaki delić grančice na temelju kratkog pregleda pod lupom. Kritičan broj je ako utvrdi prisustvo 1.000 – 3.000 jaja na 2 m dužine drva.
Na višegodišnjem deblu treba ustanoviti brojnost kokona minera okruglih mina, štitova štitastih vaši, bele paučinaste navlake od krvave vaši, rak rana od bakteriozne plamenjače.
Ako se konstatira više od 10 kokona minera okruglih mina po stablu potrebno je izvršiti suzbijanje.
Metodom otresanja se može izvršiti brojanje jabučnog cvetojeda, a kritičan broj je 10 do 40 odraslih insekata.

Savetodavac za zaštitu bilja

dipl.inž.Ljiljana Jeremić

foto pixabay.com

Pregled štetočina u voćnjaku tokom zime