Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PRAZILUK setva i rasad u dva perioda

PRAZILUK setva i rasad u dva perioda

PRAZILUK setva i rasad – setva u septembru – Februar je pravo vreme sadnje. Praziluk je pored crnog i belog luka najzastupljenija vrsta luka kod nas.

Poseduje visok sadržaj belan?evina, bogat je še?erom, mineralnim materijama i vitaminima. Praziluk je dvogodišnja vrsta koja ne formira lukovicu,  te se u ishrani koristi lažno stablo i deo zelenih listova. U plodoredu praziluk dolazi na prvo mesto jer veoma povoljno reaguje na ?ubrenje stajnjakom, ali tek posle ?etiri godine može da do?e na mesto drugih lukova. Za uspešno gajenje praziluka potrebno je plodno, strukturno zemljište, povoljnih fizi?ko-hemijskih osobina, neutralne pH reakcije.

PRAZILUK setva i rasad u dva perioda

 Praziluk se može proizvoditi direktnom setvom ili iz rasada. Naj?eš?e je to proizvodnja iz rasada.

Ako se gaji kao prvi usev tada je vreme setve od po?etka februara, sadnja krajem marta – aprila. Rasa?uje se kada biljke imaju 3 – 5 listova, visine 15-20cm. i lažno stablo debljine olovke. Razmak sadnje je 30x15cm, a u zavisnosti da li se sadi u brazde ili redove.  Dubina sadnje je oko 10-15cm.

 Tokom vegetacije potrebno je zalivanje, kultiviranje, ogrtanje.

 Za ovu proizvodnju treba uneti 80-120 kg/ha azota, 80-100 kg/ha fosfora i 100-140 kg/ha kalijuma, naravno uz prethodnu agrohemijsku analizu zemljšta. Polovina hraniva se  unos pod osnovnu obradu, a preostala koli?ina u vidu dva prihranjivanja.

 Pristizanje praziluka za berbu je vrlo razli?ito i zavisi od vremena proizvodnje.

Setvom u februaru i rasa?ivanjem u martu i aprilu, praziluk se ubira od juna do avgusta.

 Setvom tokom aprila do polovine maja, sadnjom krajem maja i juna, berba je od septembra do novembra, dok se za zimsku potrošnju setva obavlja u maju i junu, sadnja u julu pa do po?etka septembra, tako da praziluk dospeva za koriš?enje u toku zime i rano u prole?e.

PSSS MLADENOVAC     Violeta Veli?kovi? dipl.ing.

foto pixabay.com

PRAZILUK setva i rasad u dva perioda

Leave a Reply