Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu » Poljoprivredni sajam – zemlja partner Bosna i Hercegovina

Poljoprivredni sajam – zemlja partner Bosna i Hercegovina

sajam

Poljoprivredni sajam

Poljoprivredni sajam – po 84. put u Novom Sadu najve?a poljoprivredna manifestacija jugoisto?ne Evrope. Na jednom mestu ponuda mehanizacije, semena, ?ubriva, prera?evina od mesa, mleka, proizvo?a?i vina, vo?nih sokova, meda …

Bosna i Hercegovina je zemlja partner ovogodišnjeg, 84. po redu, Me?unarodnog poljoprivrednog sajma, koji ?e se održati od 13. do 19. maja u Novom Sadu. 

Bosna i Hercegovina, kao zemlja partner, predstavit ?e se kroz organizaciju zajedni?kog nastupa 28 kompanija iz BiH na nacionalnom štandu površine oko 350 m², organizaciju konferencija i poslovnih susreta, te degustacije proizvoda i organizaciju zanimljivih sadržaja za posjetioce.

Ovom prilikom Vas pozivamo da medijski propratite Me?unarodni poljoprivredni sajam i doga?aje u organizaciji Bosne i Hercegovine- zemlje partnera prema priloženom Programu.

Više informacija o nastupu Bosne i Hercegovine i bh. kompanijama izlaga?ima dostupno je na web straniciwww.komorabih.ba, na linkovima:

 

Bosna i Hercegovina zemlja partner 84. me?unarodnog poljoprivrednog sajma

 Proizvodi iz Bosne i Hercegovine osvojili zna?ajna priznanja Novosadskog sajma 

 Katalog izlaga?a na nacionalnom štandu Bosne i Hercegovine

 Video- Potencijali prehrambene industrije Bosne i Hercegovine