Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, 14-20. maj 2016.

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, 14-20. maj 2016.

sajam logo640Me?unarodni poljoprivredni sajam je najzna?ajnija priredba koja se održava na Novosadskom sajmu, ali i važan poslovni doga?aj u oblasti agrara u ovom delu Evrope.

Ove godine na Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu predstavi?e se izlaga?i iz 60 zemalja i najzna?ajniji doma?i privrednici iz oblasti agrara i privrednih grana koje imaju veze s poljoprivredom, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Nebojša Drakuli?, direktor Direkcije za komercijalne poslove Novosadskog sajma.

“Ove godine bi?e zna?ajno ve?e u?eš?e izlaga?a iz Kine, te ?e našim proizvo?a?ima i posetiocima biti prezentovani vrhunski proizvodi iz te zemlje, u okviru izložbe “Premium brands from China”, a objedinjeni nastup više od 30 kompanija iz te azijske zemlje bi?e svojevrstan “sajam u sajmu”, najavio je Drakuli? i dodao da ?e biti organizovane i kolektivne izložbe Italije, koja je ove godine Zemlja partner, Holandije, Ma?arske, Austrije, Republike Srpske, Turske, ?eške, a posle više od deset godina ?e se predstaviti i izlaga?i iz Španije.

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, 14-20. maj 2016.

Posetiocima sajma ?e na izložbi poljoprivredne mehanizacije biti predstavljeni najpoznatiji svetski brendovi i noviteti.

Poljoprivredne mašine, traktori, kombajni, priklju?ne mašine, oprema i delovi ?ine više od 50 odsto ukupnog otvorenog izložbenog prostora na Sajmištu. Bi?e izloženi i noviteti koji su predstavljeni na najpoznatijim svetskim sajmovima, istakao je Drakuli?.

Prema re?ima generalnog sekretara Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije ?or?a Miškovi?a, to udruženje je prvi put posle devet godina, koliko postoji, zakupilo oko 20.000 metara kvadratnih otvorenog izložbenog prostora i još oko 1.000 kvadrata u zatvorenom.

Na štandovima?lanica udruženja bi?e predstavljeno oko 1.500 probranih mašina, me?u kojima su i one koje su ponele priznanja na sajmovima u Hanoveru i Parizu, rekao je Miškovi? i dodao da su svi pripremili povoljnije uslove pri kupovini i novitete u ponudi.

Agropanonka, koja na Poljoprivrednom sajmu izlaže ve? 19 godina, najavila je najpovoljnije uslove za kupovinu mehanizacije do sada. Kamata pri kupovini poljoprivredne mehanizacije u dinarskim kreditima ?e biti od 0 % do 3 % u zavisnosti od roka otplate, rekao je generalni direktor kompanije Agropanonka Dragoljub Švonja. On je dodao da je to omogu?eno zahvaljuju?i programu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje je prvi put ove godine omogu?ilo da poljoprivredna mehanizacije bude kupljena uz subvencije. Pored toga, kako je Švonja naveo, za kupovinu priklju?nih mašina i sistema za zalivanje Ministarstvo poljoprivrede je obezbedilo povra?aj sredstava u iznosu 45–55 odsto u zavisnosti od razvijenosti opštine iz koje je kupac.

Ulaznice za 83. me?unarodni poljoprivredni sajam ostaje nepromenjene u odnosu na prethodne godine. Pojedina?na ulaznica ?e koštati 500 dinara, kolektivne, za grupe od 15 i više ljudi, staju 350, dok kolektivne posete ?aka i studenata, penzioneri i deca od 7 do 12 godina ulaz na Poljoprivredni sajam pla?aju 200 dinara.

izvor:poljosfera.rs