Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Poljoprivredni sajam od 13 – 19. maja 2017.

Poljoprivredni sajam od 13 – 19. maja 2017.

poljoprivredni sajam

Poljoprivredni sajam 13-19. maj 2017.

Novosadski sajam – POLJOPRIVREDNI SAJAM – AGROBIZNIS CENTAR REGIONA

Ove godine, Me?unarodni poljoprivredni sajam bi?e održan 84. put, od 13. do 19. maja. Zemlja partner je Bosna i Hercegovina, koja ?e kolektivnim nastupom firmi, kompanija i komora predstaviti ponudu i dostignu?a u oblasti agro-biznisa.

O?ekuje se nastup oko 1.500 izlaga?a, koji dolaze iz 60 zemalja. Ponudu i proizvodnju kolektivnim nastupom, kako je do sada potvr?eno, predstavi?e 11 zemalja: Austrija, Bosna i Hercegovina, ?eska, Holandija, Indonezija, Izrael, Italija, Kina, Ma?arska, Španija i Turska.

Poslednjih nekoliko godina broj stranih izlaga?a je u porastu, što najzna?ajniju priredbu Novosadskog sajma, potvr?uje kao mesto susreta ponude i potražnje, doma?ih i stranih firmi, kao i priliku za saradnju izme?u izlaga?a iz udaljenih krajeva sveta sa kompanijama iz celog regiona. Trend rasta izlaga?a iz inostranstva nastavlja se i ove godine, a više u odnosu na prethodne godine bi?e onih koji dolaze iz ?eške, Izraela, Španije, Bosne i Hercegovine.

Pripremaju se izložbe poljoprivredne mehanizacije, organske proizvodnje i  proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Nacionalna izložba stoke, kako se o?ekuje, bi?e bogatija nego prošle godine, a priprema se uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Agropoligon ?e i ove godine izlaga?ima omogu?iti da posetiocima prezentuju rad poljoprivredne mehanizacije i mašina. Na Sajmu ?e biti i italijanski proizvo?a?i mehanizacije.

U?esnici Sajma bi?e i resorna ministarstva iz zemlje i inostranstva, privredne komore, državne institucije, pokrajinski sekretarijati, poslovne banke i brojna udruženja i asocijacije koje deluju u oblasti agrobiznisa.  

Saradnja preduzetnika i institucija sa razli?itih krajeva sveta na Poljoprivrednom sajmu se uspostavlja i na Me?unarodnim poslovnim susretima AgroB2B@NSFair, koji ?e biti održani u ponedeljak, 15. maja, a prijavljivanje za u?eš?e je u toku.

U Kongresnom centru Novosadskog sajma, koji obezbe?uje modernu infrastrukturu bi?e organizovani stu?ni skupovi, predavanja, promocije, prezentacije, kao i drugi poslovni doga?aji. 

Za posetioce sa kupljenim ulaznicama organizuje se Poklon-igra, a premija je traktor belarus 82.1, koji daruje Agropanonka.

Roditelji s decom do 16 godina, mo?i ?e da u?u na Sajam, kupovinom jedne ulaznicu za 600 dinara, u nedelja, 14. maj, kada je Porodi?ni dan.

SLUŽBA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA