Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Poljoprivredni sajam Novi Sad – organska proizvodnja

Poljoprivredni sajam Novi Sad – organska proizvodnja

rokovi sadnje

Poljoprivredni sajam organska

Poljoprivredni sajam Novi Sad – Na Izložbi organskih proizvoda i proizvoda s oznakama geografskog porekla predstavilo se pedesetak izlaga?a i izuzetno su zadovoljni interesovanjem koje su posetioci, ali pre svega potencijalni poslovni partneri, pokazali za ono što oni nude.

Organski šumski plodovi, namazi, suvo vo?e i mati?ni sokovi firme Interfood/enter ITS,  koji ?e se tek pojaviti na doma?em tržištu, izazvali su veliko interesovanje potencijalnih poslovnih partnera, a tokom Sajma je i sklopljeno nekoliko ugovora za plasman u našoj zemlji, ali i inostranstvu. Po re?ima direktora prodaje Željka Milanovi?a, interesovanje je prevazišlo o?ekivanja jer su štand posetili poslovni partneri spremni na saradnju iz Srbije, Izraela, Saudijske Arabije, Austrije, Ma?arske, Francuske, Nema?ke, bivših jugoslovenskih republika, Rumunije, a veliko interesovanje pokazali su i partneri s Bliskog istoka. Milanovi? isti?e da je razlog za to izuzetan kvalitet proizvoda od sirovina doma?eg porekla, a poseduju i sertifikat da je re? o organskim proizvodima.
Zadovoljni su bili i na štandu „Biofarm“, koji tržištu nudi organske žitarice – kukuruz, speltu i soju, koje se proizvode na više od 300 hektara. Po re?ima menadžera Jelene Petruši?, štand su posetili potencijalni poslovni partneri iz naše zemlje, ali i Španije, Ruminije, Gr?ke, Hrvatske, a realizacija obavljenih razgovora o?ekuje se posle Sajma.
Pirotski ka?kavalj od kravljeg mleka, proizvod Mlekarske škole „Dr Obren Peji?“ iz Pirota, koji nosi oznaku proizvoda sa zašti?enim geografskim poreklom, izvesno je, na?i ?e se i na trpezama udaljenim od Pirota i juga Srbije, na kojima je odavno. Interesovanje su pokazali i doma?i poslovni partneri, ali i oni van granica naše zemlje. Po re?ima nastavnika prakti?ne nastave Ace Man?i?a, tokom Sajma je sklopljen ugovor s dobavlja?ima iz Novog Sada, a štand su posetili i zainteresovani parteri iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

izvor: sajam.net