Monday, 25 September, 2017
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Poljoprivredni sajam Novi Sad – najboljima pehari

Poljoprivredni sajam Novi Sad – najboljima pehari

sajamPoljoprivreedni sajam – Na “Manježu” Novosadskog sajma, u okviru Dana stočara, danas je održana svečana dodela priznanja 84. međunarodnog poljoprivrednog sajma.

Na sajmu je ukupno izloženo 141 grlo goveda, od toga je Komisija pregledala 111 grla različititih kategorija, rase holštajn-frizijska, simentalska, angus i šarole, a od toga:  12 krava, 99 junica, 5 bikova.

Priznanja nagrađenim odgajivačima stoke uručio je generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković, u društvu republičkog ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislava Nedimovića i vršioca dužnosti šefa delegacije EU u Republici Srbiji, Oskara Benedikta.

Plaketu Novosadskog sajma za doprinos obrazovanju kadra u stočarstvu Srbije osvojila je Srednja poljoprivredno-veterinarska škola »Svilajnac« u Svilajncu. Plaketu Novosadskog sajma za izložena grla aberdin angus rase dobio je »Seccom agrar« DOO, Šabac, dok je Plaketa Novosadskog sajma za izložena dva bika simentalske i šarole rase otišla u Stočarsko veterinarski centar »Krnjača«. Plaketu Novosadskog sajma za bikove simentalske rase dobili su Nenad Nikolić iz sela Batinac i Dragan Jeremić iz Badovinaca.
Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju junica holštajn-frizijske rase dobio je PIK »Bečej« AD, kom je pripao i poklon Fabrike stočne hrane »Sto posto« – vaučer za 100 kilograma koncentrata. Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju junica simentalske rase osvojili su »Stočarstvo« D.O.O. iz Smederevske Palanke, kao i Udruženje odgajivača goveda simentalske rase »Kruševac«, Udruženje odgajivača goveda simentalske rase »Bagdala«, takođe u Kruševcu, Markos Đurđević iz Kušiljeva, Dragan Milojević iz sela Troponje i Rajković Milan iz Svilajnca, a svi nagrađeni su takođe dobili vaučere Fabrike »Sto posto« za 100 kilograma koncentrata.
Pehar Novosadskog sajma za izložena grla simentalske rase osvojili su Miroslav Rajković iz Pardika i Peter Čorba iz Mužlje, dok je isto priznanje u kategoriji junica holštajn-frizijske rase pripalo odgajivačnici »Stari Tamiš« u Pančevu. Pehar Novosadskog sajma za junicu simentalske rase dobili su Zdravko Gojković iz Mramorca i Dragan Todorović iz Dublja. Pehar Novosadskog sajma sa srebrnom medaljom za junicu simentalske rase osvojili su Dragan Ristić iz Bobova, Danijela Vićentijević iz Vodica i Borjan Simonović iz Sebečevca.
Pehar Novosadskog sajma sa bronzanom medaljom za junicu simentalske rase osvojili su Peter Čorba iz Mužlje, Dragan Milojević iz Troponja, Miloš Mladenović iz Pardika, Miroslav Milojević iz Garija i Boban Miladinović iz Velikog Šiljegovca.
Srebrni šampionski pehar za izložene dve kolekcije junica holštajn-frizijske rase otišao je u Pančevo, u odgajivačnicu »Stari Tamiš«.

Srebrni šampionski pehar za izložene dve kolekcije junica Simentalske rase dobili su i Udruženje odgajivača goveda Simentalske rase ”Bukovik”, Pardik i Udruženje odgajivača goveda Simentalske rase ”Rasina”, Kruševac.
Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma i lentu za izloženu kravu šampionku Holštajn-frizijske rase dobile su kompanije “Delta Agrar” iz Novog Beograda i PIK “Bečej”, dok su dva Srebrna šampionska pehara Novosadskog sajma i lente za izložene krave šampionke Simentalske rase otišla u ruke Miroslava Rajkovića iz Pardika i Milana Rajkovića iz Svilajnca.
Velike šampionske pehare sa titulom apsolutnog šampiona osvojili su “Delta Agrar” za izložene kolekcije junica Holštajn-frizijske rase i kolekciju krava Holštajn-frizijske rase, kao i Opštinska uprava opštine Svilajnac, za izložene kolekcije junica Simentalske rase.
Za to priznanje dobitnici su nagrađeni i poklon paketima EU, kao i sa vaučerima za 200 kilograma koncentrata iz Fabrike stočne hrane “Sto posto”.

Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata goveda radila je u sastavu: predsednik prof.dr Miroslav Plavšić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i članovi:  dr Vlada Pantelić – Institut za stočarstvo, Zemun, prof. Dr Predrag Perišić, Poljoprivredni fakultet , Beograd-Zemun, Thomas Danzler iz Austrije.   Sekretar Komisije bio je Msc. Miroslav Radinović.

Kada je reč o svinjarstvu, komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata svinja radila je u sastavu: predsednik dr Čedomir Radović sa Instituta za stočarstvo u Zemunu i članovi: doc. Dr Ivan Radović sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, prof. Dr Dragan Radojković sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Sekretar Komisije bio je dipl.inž. Velibor Vasiljević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Ukupan broj prisutnih grla svinja na sajmu bio je 200, različitog rasnog sastava. Priznanja nagrađenim odgajivačima uručili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković i predsednik komisije za ocenjivanje dr Čedomir Radović. Na osnovu pregledanih i ocenjenih eksponata svinja Komisija je dodelila sledeća priznanja:
Pehar Novosadskog sajma i vaučere za po 100 kilograma stočne hrane “Sto posto” dobili su Jelena Beuković iz Žarkovca, za nerasta rase Veliki jorkšir, Albert Varga iz Doroslova za nerasta rase Pietren, “Napredak” AD iz Stare Pazove, za izloženu krmaču sa prasadima, Major Ferenc iz Novog Orahova, za nerasta Hempšir, Jelena Beuković za nerasta rase Durok, Vladimir Stevanović iz Dudovice, za kolekciju nazimica rase Landras, firma “Nukleus agrar F1” iz Novog Sada, za kolekciju nazimica kombinacije F1, Jelena Beuković iz Žarkovca za kolekciju nazimica rase Veliki Jorkšir, Dragan Davidov iz Melenaca, za kolekciju nazimica rase Durok, Udruženje “Eko selo” iz Dudovice, za izložena grla autohtonih rasa Moravka, Resavka i Mangulica, Duško Matić iz Novog Sada, za dugogodišnje pripremanje i izlaganje životinja na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu.

Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma osvojili su Vladimir Stevanović iz Dudovice, za izložene neraste i nazimice rase Landras, nerasta i nazimica rase Veliki jorkšir, kao i firma “Petefi” D.O.O. iz Temerina, za izložene neraste rase Landras, nazimice rase Landras,  krmaču sa prasadima i tovne svinje.
Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma pripao je firmi “Napredak” AD iz Stare Pazove, za izložene nazimice F1 kombinacije, nazimice rase Landras, kolekciju tovljenika, krmaču sa prasadima i neraste rase Durok.
Veliki šampionski pehar sa titulom Apsolutnog šampiona osvojila je Jelena Beuković iz Žarkovca, za izložene neraste rasa Veliki jorkšir, Landras i Durok, nazimica rase Veliki jorkšir, kao i krmaču sa prasadima

U kategoriji ovčarstva i kozarstva, Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata ovaca radila je u sastavu: predsednik dr Dragana Ružić Muslić sa Naučnog instituta za stočarstvo iz Zemuna i članovi: doc.dr Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Dr Cvijan Mekić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i dr Muhamed Brka sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Sekretar Komisije bio je dipl.inž. Baćo Zarubica sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Na 84. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu izloženo je 402 grla ovaca rase Virtemberg, Il de france, Šarole, Teksel, Svrljiška pramenka, Lipska pramenka i Romanovska.

Priznanja nagrađenim odgajivačima uručili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodana Cvetković i dr Ivan Pihler sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad.
Dobitnici Pehara Novosadskog sajma su Čaba Boršoš iz Adorjana, za izloženu kolekciju priplodnog podmlatka rase Virtemberg, “Kusago DOO” iz Zasavice, za izloženu kolekciju ovaca rase Virtemberg i Zoran Petrović iz Batrovaca za genetsko unapređenje tovnih rasa ovaca Texel i Šarole.
Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona dvisca rase Virtemberg osvojio je Čaba Boršoš iz Adorjana, a Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona ovna dobio je Goran Čolić iz Bogatića u rasi Virtemberg.
Pehar Novosadskog sajma za najlepše grlo izložbe i genetsko unapređenje ovaca rase Il de Frans dobili su Ivan Miljković iz Šapina, Zoran Petrović iz Batrovaca i Zvonimir Kocić iz Orana.
Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju priplodnog podmlatka rase Il de Frans dobio je Pavel Tordaj iz Kisača, a Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona dvisca rase Il de Frans dobio je Radovan Ranisavljev iz Tovariševa. Pehar Novosadskog sajma za vicešampiona ovna rase Il de Frans dobio je Milan Stanković iz Obrovca.
Srebrni šampionski pehar osvojili su za pojedinačna najbolja grla Milorad Čuletić iz Hrtkovaca, Vlajko Jovešić iz Bačkog Novog Sela, Dragan Rodić iz Siriga i Goran Čolić iz Bogatića.
Srebrni šampionski pehar za izloženu kolekciju ovaca rase Virtemberg dobio je Dragan Rodić iz Siriga, Veliki šampionski pehar za izloženu kolekciju ovaca, rase Virtemberg dobio je Bajić Milorad iz Brgula. Za izloženu kolekciju ovaca rase Il de Frans Veliki šampionski pehar pripao je Radovanu Ranisavljevu iz Tovariševa.
Veliki šampionski pehar sa titulom Apsolutnog šampiona za izloženu kolekciju ovaca i ovna rase Il de Frans dobio je Milorad Čuletić iz Hrtkovaca, a Veliki šampionski pehar sa titulom Apsolutnog šampiona za izloženu kolekciju ovaca i ovna rase Virtemberg dobio je Goran Čolić iz Bogatića.

U kategoriji kozarstva Pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju koza rase Alpina dobio je Dejan Mitić iz Svrljiga, a Pehar Novosadskog sajma za izloženog jarca rase Alpina dobio je Rajko Varadinac iz Kumana.

U kategoriji živinarstvo i nekonvencionalna stočarska proizvodnja, Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata živine radila je u sastavu: predsednik doc.dr Mirjana Đukić-Stojčić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, član dr Zdenka Škrbić Institut za stočarstvo Beograd. Sekretar Komisije bio je Siniša Bjedov sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Komisija je pregledala i ocenila ukupno 147 kokoši različitih rasa, odrasle živine. Osim toga, komisija je evidentirala prisustvo 385 eksponata ostale živine, 142 kunića – različitih rasa, 40 golubova i 230 jedinki šarana. Ukupno je bilo prisutno 985 eksponata. Komisija je pregledala i nekonvencionalne vidove stočarske proizvodnje, odnosno proizvodnju riba, glista i pčelarskih proizvoda.

Priznanja nagrađenim odgajivačima uručili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković i predsednik komisije za ocenjivanje Prof dr. Mirjana Đukić-Stojčić.

Pehar Novosadskog sajma dobila je Živinarska zadruga “Živinarstvo” iz Novog Sada, za izložene kolekcije čistih rasa i genetskih resursa živine na 84. međunarodnom poljoprivrednom sajmu.

U kategoriji konja, Komisija za ocenu kvaliteta živih eksponata konja radila je u sastavu: predsednik dipl. Ing. Aleksandar Pejić i članovi: msc. Ljuba Štrbac, Čaba Boči, Udruženje odgajivača lipicanske rase konja, Mađarska.
Sekretar Komisije bio je dipl. Ing. Tomica Šoškić.

Priznanja nagrađenim odgajivačima uručili su generalni direktor Novosadskog sajma mr Slobodan Cvetković i predsednik komisije za ocenjivanje Aleksandar Pejić.

Na 84. međunarodnom poljoprivrednom sajmu bilo je prisutno 93 konja. Ukupno je pregledano, po sledećim rasama:
Lipicanska rasa – 81 grlo
Hrvatski hladnokrvnjak – 9 grla
Nonius- 1 grlo
Revijalno je izloženo 7 grla poni konja i 1 balkanski magarac.
Plaketu Novosadskog sajma  ove godine dobili su Igor Toškov iz Zrenjanina za najboljeg mladog pastuva, Milan Rajković iz Svilajnca za najbolju mladu kobilu, Bratislav Andrejević iz Pirota za kolekciju konja hladnokrvne rase i Ursula Vanek iz Klenka za višegodišnje izlaganje konja rase Nonius.

Plaketu Novosadskog sajma dobio je dipl. ing. Aleksandar Pejić iz Novog Sada, za izuzetno zalaganje i unapređenje rada ocenjivačke komisije Novosadskog sajma.

Dobitnici Pehara Novosadskog sajma su Ergela Veličković iz Jabuke i Živko Ekmedžić iz Vojke.

Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma osvojili su Siniša Paunović iz Surduka i Srđan Knežević iz Batajnica, a Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma su dobili Blagoje Erdeljan iz Aleksandrova i Zoran Turaković iz Surduka.

Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma sa titulom Apsolutnog šampiona na 84. međunarodnom poljoprivrednom sajmu osvojila je Elena Vlaović iz Laćarka, za priplodnog pastuva.

Na Manježu Novosadskog sajma uručena su i priznanja sa takmičenja konjskih zaprega koje je održano 14. maja u okviru 84. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.

Komisija je radila u sledećem sastavu: Sudije: Jelena Petrović; Stanko Božinović;
Vesna Stošić; Uređivač parkura: Goran Mogin; Pomoćnik uređivača parkura: Nemanja Pavlović.

U kategoriji dvoprega deca vozači Kup 84. međunarodnog poljoprivrednog sajma, Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma je osvojila Anastasija Katić iz Farkaždina.

U kategoriji dvoprega juniori vozači Kup 84. međunarodnog poljoprivrednog sajma dvopreg juniori: Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Nikola Cvjetićanin iz Petrovaradina.

U bodovnoj utakmici  Kup Novosadskog sajma dvopreg seniori, Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Milan Katić iz Farkaždina. Srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Boris Mijalkovski iz Jabuke. Pehar Novosadskog sajma osvojio je Vladimir Nikolić iz Gruže.
U brzinskoj utakmici Kup 84. međunarodnog poljoprivrednog sajma dvopreg seniori, Veliki šampionski pehar Novosadskog sajma osvojio je Milan Katić iz Farkaždina.
Srebrni šampionski pehar Novosadskog  sajma osvojio je Boris Mijalkovski iz Jabuke. Pehar Novosadskog sajma osvojio je Milan Rajković iz Svilajnca.

Na Takmičenju u brzom prezanju konja Pehar Novosadskog sajma dobila je ekipa “Veseli konjari” iz Kikinde, Pirota i Laćarka.

Delegacija Evropske unije u Srbiji obezbedila je poklon pakete EU za najbolje nagrađene izlagače živih eksponata na 84. međunarodnom poljoprivrednom sajmu.

Generalni sponzor Dana stočara je ove godine fabrika stočne hrane “Sto posto” iz Beograda, koja će najbolje izlagače stoke nagraditi vrednim nagradama za kvalitetnu stočnu hranu.

izvor Novosadski sajam