Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Manifestacije » Poljoprivredni sajam Novi Sad, 13-19.maj 2017.

Poljoprivredni sajam Novi Sad, 13-19.maj 2017.

sajam

Poljoprivredni sajam

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu po 84. put. Pre osamdeset godina Me?unarodni poljoprivredni sajam je pod kupolama ugostio prve izlaga?e iz inostranstva – Bugare koji su izlagali živinu, a pre 60 godina, 1957, uvršten je u sajmove me?unarodnog i opštejugoslovenskog karaktera.

Poslednjih nekoliko godina broj stranih izlaga?a je u porastu, što najzna?ajniju priredbu Novosadskog sajma i najve?i agrobiznis doga?aj u ovom delu Evrope, potvr?uje kao mesto susreta ponude i potražnje, doma?ih i stranih firmi.

Radno Vreme: 09 – 19h

 

Cena u dinarima sa PDV-om
  • Ulaznice zaodrasle  600,00 din
  • Ulaznice za kolektivne posete (grupe ve?e od 15 ljudi) 400,00 din
  • Ulaznice za kolektivne posete ?aka i studenata, decu od 7 do 12 godina i penzionere 200,00 din
  • Poslovne ulaznice (važe za tri ulaska) 1.200

NEDELJA, 14. MAJ PORODI?NI DAN

Po ceni jedne ulaznice od 600,00 dinara mo?i ?e posetiti sajam dvoje odraslih i dvoje dece do 16 godina.

AUKCIJA STOKE

Uz najve?u Nacionalnu izložbu stoke na Balkanu, sto?ari – u?esnici Izložbe, ali i kupci koji pose?uju ovaj doga?aj, na aukcijama ?e mo?i da ponude i kupe najkvalitetnija grla doma?ih odgajiva?a.

Generalni sponzor Me?unarodnog poljoprivrednog sajma je Kompanija Generali Osiguranje Srbija, koja je i Strateški partner Novosadskog sajma.

MOBILNA APLIKACIJA

U?eš?em na Poljoprivrednom sajmu firme i kompanije ostvaruju pravo da osnovni podaci o njima budu postavljeni na mobilnu aplikaciju Novosadskog sajma. Omogu?ena je i direktna komunikacija izlaga?a sa posetiocima tokom i posle Sajma, kao i personalizovano oglašavanje. Da se oglašavaju na aplikaciji mogu i firme i kompanije koje nisu izlaga?i.

Posetioci mogu da pretražuju izlaga?e po robnim grupama ili nazivu kompanije, ali i lakše da se snalaze na Sajmištu, preko mobilnog telefona, tableta ili laptopa.

izvor Novosadski sajam