Friday, 12 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Poljoprivreda Srbije ni na nebu ni na zemlji

Poljoprivreda Srbije ni na nebu ni na zemlji

Poljoprivreda Srbije ni na nebu ni na zemlji – ponovo se vodi rasprava da li 5% iz budžeta za poljoprivredu malo, mnogo, dovoljno ? Da li je 5% budžeta Srbije 60 MILIJARDI DINARA (najava je za sledeću godinu budžet Ministarstva za poljoprivredu od 44 milijarde dinara – nije li to 3,68% ukupnog budžeta – rashodni deo ?).

Odluka Komisije EU da učini dostupnim 433 MILIONA EURA pomoći svojim poljoprivrednicima od 1. DECEMBRA 2017. GODINE deluje kao bajka našim poljoprivrednicima. SREDSTVA SU NAMENJENA ZA VOĆARSTVO, POVRTARSTVO, 

Poljoprivreda Srbije ni na nebu ni na zemlji

Kako zasnovati novu proizvodnju? Nakon sušne sezone i umanjenih prinosa ratari su se snalazili kako su znali i umeli. Deluje kaoiznenađenje da jeposejano više od 660.000 hektara pod pšenicom? Da li su mnogi računali da je pšenica najmanje štete pretrpela od suše? Zabrinjava štose i dalje seju sorte pšenice koje daju kvantitet, ali slab kvalitet ( sadržaj proteina ispod 11%). Da ne naglašavamo da je veliki procenat setve pšenice ” sa tavana”! PONOVO se najavljuje otkuppšenice poklasama – verovatno već 10-ti put u poslednjih 7 godina. Uz veliku svetsku proizvodnju pšenice i visoke svetske zalihe jedini način izvoza je sa pšenicom kvaliteta sa preko 12% proteina u zrnu !! Država čeka …

Zahtevi poljoprivrednih proizvođača da se smanji ( ukine) akciza na dizel i tako pomogne pri setvi udara u zid. Prošla je setva i tek sada se govori o slanju zahteva Vladi ( Ministarstvu finansija, Poljoprivrede). Udruženja vape za pomoć seljacima, Privredna komora Srbije u svojoj Grupaciji za poljoprivredu brine brigu države, ne svojih članova. 

Pita se Privredna komora Srbije zašto je mali odziv poljoprivrednika za učlanjenje – kako štite njihove interese, da nisu neke organizacije, privredni subjekti obavezni na učlanjenje, ne bi ni toliko članova bilo. Sednica o budžetu Srbije za 2018. je počela, a Privredna komora Srbije će tek odrediti da stručne službe izrade analizu efekata ukidanja akcize na dizel za poljoprivrednike?? Dok je oni završe, uz proslavu Nove 2018., praznika u januaru 2018. godine doći će mart 2018. i nadam se da će je tada završiti. Budžet će već proći prvi kvartal 2018.!!

Koliko bi takav korak doprineo smanjenju troškova poljoprivrednicima govori prosta računica da bi po JEDNOM HEKTARU usšteda iznosila više od 30.000 dinara. Naši susedi Hrvatska,Mađarska imaju “plavi dizel” stalno, bez obzira na to da li je bilo suše ili ne.

Da li država može da se odrekne akcize jer PDV koji paćaju poljoprivrednici kupujući sve neophodno za proizvodnju je mnogostruko veći i neka deo tih sredstava usmere ka ratarima.

 

 

Poljoprivreda Srbije ni na nebu ni na zemlji