Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Podsticaji za nabavku novog traktora

Podsticaji za nabavku novog traktora

podsticajPodsticaji – rok za prijavu po?inje od 10. aprila 2017. godine. U skladu sa ?lanom 8. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017 godini. SUTRA PO?INJE PRIJAVA !!

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i na?inu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovo?enje Javnog poziva.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 10. aprila do 19. maja 2017. godine na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini, koji ?ini sastavni deo ovog Javnog poziva.

Podsticaji za nabavku novog traktora

?itko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva, sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati -Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizi?ku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini”, preko Pisarnice republi?kih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna pla?anja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 210.500.000 dinara. Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna pla?anja 011/30-20-100; 011/30-20-101 i 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 ?asova.

izvor Uprava za agrarna pla?anja

FOTO  AIT