Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Podsticaji u stočarstvu – uzgoj teladi za tov

Podsticaji u stočarstvu – uzgoj teladi za tov

selekcija

Podsticaji u sto?arstvu

Podsticaji u sto?arstvu – Pravilnikom se bliže se propisuju uslovi i na?in ostvarivanja prava na podsticaje u sto?arstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se ure?uju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaj ostvaruje za oteljene krave, jednom u toku godine za isto grlo, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna pla?anja u periodu od 15. aprila do 30. septembra teku?e kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta teku?e kalendarske godine.

Izuzetno u 2017. godini pravo na podsticaj se ostvaruje  ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.

Ministarstvo PZŽS Srbije

foto pixabay.com