Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Podsticaji – sertifikati za ekonomski uspeh

Podsticaji – sertifikati za ekonomski uspeh

povr?e zeolit

Podsticaji – sertifikati

Podsticaji – sertifikati. Pravilnik o podsticajima za sprovo?enje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvo?enje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za sprovo?enje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvo?enje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, na?in za ostvarivanja prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uklju?uje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet“, koje su izvršene u laboratorijama ovlaš?enim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede  u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvr?uje njihova uskla?enost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvr?uje njihova uskla?enost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet“.

Podsticaji – sertifikati za ekonomski uspeh 

Podsticaji mogu da se koriste, ako se uvodi i sertifikuje:

  1. sistem upravljanja bezbednoš?u hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu
  2. dobra poljoprivredna praksa prema GLOBALG.A.P. standardu
  3. sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu
  4. sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu
  5. proizvodi dobijeni metodama organske proizvodnje
  6. proizvodi sa oznakom geografskog porekla;
  7. proizvodi sa oznakom „srpski kvalitet”

Pravo na podsticaje imaju:

  1. Fizi?ko lice-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
  2. Pravno lice i
  3. Preduzetnik

 

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 500.000 dinara.

Zahtev može da se podnese jedanput godišnje, od 1. maja do 31. oktobra teku?e godine Upravi za agrarna pla?anja.

iyvor>UAP

foto pixabay.com