Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Podsticaji biljna proizvodnja – do 30. aprila 2018.

Podsticaji biljna proizvodnja – do 30. aprila 2018.

Podsticaji biljna proizvodnja –  Sutra počinje rok za podnošenje zahteva za podsticaje za biljnu proizvodnju – 2.000 dinara po hektaru.

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja. Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na osnovne podsticaje, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Zahtev sadrži:

  1. podatke o podnosiocu;
  2. podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i  zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavljene u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
  3. mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Podsticaji biljna proizvodnja 

Kulture su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela koji je sastavni deo Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u tekućoj godini.

Izvor UAP

foto pixabay.com

Podsticaji biljna proizvodnja 

Znam da je ovo malo, ništa, ali da li je to razlog da ne podnesete zahtev ? Neko će ih dobiti, kao što je preusmerena subvencija za osiguranje useva 2017. godine ( 40% od ukupno osigurane sume ) za subvencije nabavke traktora. Ko zna da li će akcize i nameti na dizel biti smanjeni i kada – bolje i 2.000 dinara po hektaru dati za dizel nego ostaviti u budžetu – neko će ta sredstva preusmeriti gde njima odgovara. Lobiranje je veština da se sredstva preliju u interesnu grupu koja je ” bliža vatri “.