Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

 Podriva? za mala i srednja gazdinstva – iskustvo poljoprivrednika. Autor Aleksandra Mihajlovi?. -„Želim da iskoristim i prilagodim nameni sve priklju?ne mašine koje imam i na taj na?in uštedim deo svog budžeta.

Nemam veliko imanje, pa mi nisu potrebne velike i skupe mašine“, pri?a za Poljosferu mašinski inženjer Miroslav Vukov iz Zrenjanina, sada poljoprivrednik koji znanje iz oblasti mašinstva primenjuje na svom imanju.

 Ranije smo pisali o dve priklju?ne mašine koje je Vukov prilagodio svojim potrebama. To su depozitor za ulaganje ?ubriva i šparta? sa opružnim zubima. Sada je re? o podriva?u.

 Vukov smatra da zemljoradnici koji obra?uju manje površine nemaju adekvatne mašine za podrivanje zemljišta.

 „Konfiguracije koje se nama nude podrazumevaju upotrebu traktora snage preko 100 konjskih snaga koji mogu da vuku podriva?e sa više paoka. Mi koji imamo traktore manje snage sa takvim podriva?ima ne možemo da radimo. Za traktor koji koristim, IMT 565 (65 KS), napravio sam podriva? sa dva paoka koji podriva na dubini od 35 do 40 cm. Ne podrivam celu širinu traktora nego samo zahvat iza to?kova, zatim vršim pomeranje u jednu stranu, tako da podriva?ka tela rade na svakih 50 cm, što je dovoljno. Sve sam to uradio sa postoje?om mehanizacijom i podriva?em koji je koštao do 600 evra“, kaže Vukov.

 Podriva? – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

Nakon ovogodišnje žetve pšenice ovaj doma?in je najpre uradio tanjiranje parcele. Nakon nicanja korova i hemijskog tretmana obavio je podrivanje. Operaciju podrivanja na jednom hektaru uradio je za oko dva sata, uz potrošnju 12 litara goriva.

 „Neko ?e kazati da može podrivanje da uradi za kra?e vreme. Smatram da je to važno za velika gazdinstva. Ve?ina paora u našoj zemlji obra?uje manje površine, pa u letnjem periodu kada se radi podrivanje imamo dovoljno vremena da završimo ovaj posao.  Ekonomisanje je za mene najbitnije. Ratari kupuju velike i skupe traktore koje ne mogu da iskoriste. Brzo završe posao, pa onda robusne mašine parkiraju u šupe i garaže. Ako ne radi preko 600 moto ?asova godišnje bolje da ga nisu kupili. Sa postoje?im traktorom i prilago?enim priklju?nim mašinama mogu da uradim sve poslove na njivama koje obra?ujem“, poru?uje Vukov.

 Podriva? – Podrivanjem se smanjuje zbijenost zemljišta i razbija zbijeni sloj na dubini ve?oj od one na kojoj obavljamo osnovnu obradu. Vukov smatra da je prinos kukuruza koji je ostvario u sušnoj 2012. godini, od 4,5 do 5 tona zrna po jutru, rezultat podrivanja.

 Iz beležnice Miroslava Vukova

 Uporedna statistika o podrivanju sa dva, odnosno tri paoka traktorom IMT 565:

 1./ Podrivanje sa dva paoka – dubina 45 cm, razmak izme?u paoka 50 cm, potrošnja goriva po hektaru 12 litara, vreme 2 ?asa po hektaru

 2./ Podrivanje sa tri paoka – dubina 30 cm, razmak izme?u paoka 75 cm, potrošnja goriva po hektaru 8 litara, vreme 1 ?as po hektaru.

IZVOR: poljosfera.rs

Leave a Reply