Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Plodnost bika , merila njegovog kvaliteta plodnosti

Plodnost bika , merila njegovog kvaliteta plodnosti

bikPlodnost bika, merila plodnosti.  Normalna proizvodnja sperme, sa adekvatnim kapacitetom oplo?avanja i sposobnost bika za parenje, predstavljaju osnovne faktore plodnosti muških grla goveda i drugih vrsta farmskih životinja. Postoje tri indirektna na?ina koja se koriste kao kontrola, odnosno merila reproduktivne sposobnosti bika.

 1. Procenat bremenitosti baziran na proporciji životinja koje su ostale gravidne posle prvog osemenjavanja u periodu od 30-60 dana, veoma se primenjuje u govedarstvu, kao merilo vrednosti bika, pri upotrebi kako sveže, tako isto i zamrznute sperme. Kod mle?nih krava, procenat bremenitih grla posle prvog osemenjavanja iznosi 50-65%, kod tovnih rasa 60%, kod ovaca 65%, kod svinja 85-90%.

 Plodnost bika, merila njegovog  kvaliteta plodnosti

2. Participacija bika i mužijaka ostalih farmskih životinja, kao merilo reproduktivne vrednosti, zasniva se na odnosu ili procentru ženskih grla, kod kojih se ne povraca polni nagon tj estrus sa ovulacijom, posle parenja u specifi?nom periodu 30-60 dana.

Taj procenat se kre?e kod krava oko 70%, ovaca 65% i svinja 95%. Najve?i broj organizacija za vešta?ko osemenjavanje upotrebljavaju ovaj metod da poprave plo dnost njihovih bikova.

 3. Najkorisnije merilo za reproduktivnu sposobnost bika jeste osemenjavanje za proizvodnju žive teladi. U dobro gajenim stadima, koristi se 1,6 doza osemenjavanja po teletu, ako se upotrebljava sperma visoko kvalitetnih bikova, za prose?na stada 2 osemenjavanja, dok u zapatima gde se gaje u nešto slabijim uslovima, krave koncipiraju u 91% slu?ajeva u proseku sa 3 servisa tj 3 osemenjavanja.

 Marko Veljkovi?

 Diplomirani inženjer poljoprivrede za sto?arstvo

Plodnost bika, merila plodnosti.  

Leave a Reply