Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PLASTENIK prvi korak u nepoznato

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

Plastenik prvi korak – Tehnologija proizvodnje na zemljištu u zaštićenom prostoru slična je proizvodnji na otvorenom polju. Tradicionalni poljoprivrednik, početnik u proizvodnji u zaštićenom prostoru, će se stoga radije opredeliti za zemljište kao podlogu. Ipak, srešće se sa mnogim dopunskim zahtevima,pre svega u pogledu održavanja povoljnog fitosanitarnog stanja. Dobri uslovi za razvoj koji se ostvaruju u stakleniku / plasteniku pogoduju ne samo biljnoj vrsti koja se proizvodi, već i korovskim biljkama, pa i nizu biljnih štetočina. Stoga je i borba s njima teža i zahteva dodatne postupke i opremu koja se ne koristi pri proizvodnji na otvorenom.

 Pored ostalih zahteva pri izboru mikrolokacije, u slučaju da se kao podloga za uzgoj rasada koristi zemljište treba obavezno razmotriti njegovo stanje i kvalitet. Zemljište na koje se postavlja visoki tunel ili plastenik/staklenik treba da ispunjava sledeće uslove:

 1.da ima dobru plodnost, dobar vodno-vazdušni režim, da je rastresito, poravnato i da ima visok sadržaj humusa od 3 do 5%,

2. da nije zakorovljeno,
3. da nema ostataka pesticida i teških metala,
4. da ne sadrži uzročnike bolesti i štetočine, posebno nematode,
5. da je nivo podzemnih voda najviše do 1,0 m ispod površine.

podsticaji za investicije jagoda jagode pravilna sadnja malč plastični Pre postavljanja objekta treba da se sprovede kvalitetna obrada zemljišta, podrivanje, poravnavanje i usitnjavanje. Mora da se postavi drenažni sistem sa odvodnim kanalima. Ukoliko se ne bi sprovela drenaža vrlo brzo bi došlo do zabarivanja i zaslanjivanja zemljišta, kao posledica intenzivnog navodnjavanja / fertigacije, koja se primenjuje pri proizvodnji u zaštićenom prostoru. Dobro bi bilo da se ostvari mogućnost kontrole odvođenja vode, odnosno da se zna koliki deo vode biljka iskoristi

PLASTENIK prvi korak u nepoznato

Pre početka proizvodnje sprovodi se dezinfekcija zemljišta, fitosanitarna priprema. Njen cilj je da se unište biljne štetočine još pre početka proizvodnje u plasteniku

Sterilizacija ili dezinfekcija zemljišta obavlja se termički, biološki i hemijski. Dezinfekcija zemljišta se obavlja pre zasnivanja rasada, dok se kompost za tople leje, sandučići i saksije dezinfikuju uvek posle pripreme, a pre setve. Brojne štetne insekte, parazite koji prouzrokuju poleganje i seme korova najefikasnije uništava vodena para. Međutim, uređaji su skupi, pa se zemljište najčešće zaliva rastvorom “cineba”, “benomila” ili “previkura N”, fungicida koji samo sprečavaju razvoj bolesti. Ako se tokom obrade otkriju žičari, rovci ili larve gundelja, preporučuje se rasturanje “galitiona G-5″.

 Protiv podgrizajućih sovica preventivno se unose “tetaton granule”. Korove, posebno u manjim plastenicima i lejama, najbolje je uklanjati ručno.

 Pored zemljišta, neophodno je dezinfikovati pribor i alat, koji se potapaju u rastvor masne sode ili plavog kamena (5%).

Drveni ramovi, sandučići i kolje ostave se nekoliko sati u rastvoru karboleuma (priprema se od 10-15 litara ovog sredstva i 100 litara vode). Na kraju se izvade i obavezno ostave nekoliko sati napolju, da se prosuše i da karboleum izvetri.
Seme proizvedeno na vlastitom posedu pre setve treba dezinfinkovati fungicidima na bazi tirama. Nasuprot tome, semenske kuće prodaju već zaštićeno seme.

 PSS Kosmaj Ljiljana Krsmanović dipl.ing.

foto pixabay.com

Plastenik prvi korak

Leave a Reply