Wednesday, 20 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza

Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budući da se nalazi na površini, možemo je sprečavati, tj organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se već razvila na lišću. Pepelnica je inače doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu nanela velike štete.

 OPIS BOLESTI:

 Pepelnica napada lišće, samo valja dobro gledati da se na lišću uoči zaraza. Zaraženi listovi otvrdnu, uvijaju se, postepeno gube zelenu boju i eventualno se osuše. Pepelnica može da uništi i do 80% berbe. Pucanje bobica je siguran znak da se radi o pepelnici. Širi se brzo i podmuklo i onda najednom plane i jako zahvati grozdove.

 Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

NAčIN ŽIVOTA:

Jake vrućine tačnije preko 35 stepeni zaustavljaju razvoj pepelnice i ona može da prezimi na dva načina:

  • u obliku posebnih organa gljiva prezimljuje u pupoljcima i to u obliku hifa.

  • takodje zarazu šire konidije…

Sve sorte treba štititi fungicidima.

SUZBIJANJE:

 Lozu treba držati u dovoljnom razmaku za rezidbu i tako podesiti da čokoti nisu prebujni i da su grozdovi po mogućnosti izvan zagušene sredine čokota. U manjim vinogradima sprovodi se i skidanje lišća. Takodje prilikom prskanja fungicidu treba dodati i sumpor

Takodje treba prskati 2 do 3 puta pre cvetanja pa će se ugušiti u startu.

PREPARATI ZA SUZBIJANJE:

na bazi a.m. PROPIKONAZOL TILT 250 EC, BUMPER 25 EC, PRESING 0,01% preventivno 0,015 kurativno.

na bazi a.m, MIKLOBUTANILA, SYSTHANE 240 EC 0,01 DO 0.015%

na bazi TEBULKONAZOLA, FOLICUR 250 EW, AKORD 0.4 litra po h.

na bazi SUMPORA: KUMULUS DF, KOSSAN VG, VEBESAN VG, KOLOSUL, THIOVIT JET 80 VG.

 SAVETODAVAC PSSS JAGODINA  RUŽICA DJUKIĆ

foto pixabay.com

pepelnica štete

PIS VOJVODINA

Osetljiva faza vinove loze, padavine u proteklom periodu kao i najavljene nestabilne vremenske prilike pogoduju daljem razvoju  i širenju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) i  sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite lisne mase i grozdova od navedenih patogena preporučuje se primena sledeće kombinacije fungicida: 

(a.m. bakar-hidroksid) Funguran OH, Blauvit, Everest  4 kg/ha (za suzbijanje plamenjače, očvršćavanje pokožice bobica i odrvenjavanje lastara)

+(a.m.tebukonazol +fluopiram) Luna experience 0,4 l/ha (za suzbijanje  pepelnice)

+(a.m.ciprodinil+fludioksonil) Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha (za suzbijanje sive truleži)