Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

mikrobioloska

pepeljasti grožđani moljac

Pepeljasti groždjani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi delovi grozda mogu biti uništeni. Za 3-4 nedelje gusenice odrastu do 11 mm pa tokom juna i jula zapredaju u raznim zaklonima svilaste bele čaurice iz kojih se pretvaraju u  leptire letnje generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusenice žive u njima i dok ne izrastu, uništavaju ih, a tada se ponovo učaure i daju leptire jesenje generacije.

Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

Treća generacija moljca pojavljuje se krajem avgusta, početkom septembra i tada ženke svoja jaja polažu na poluzre le bobice grožđa. Položena jaja se suše – ako je procenat vlage ispod 40% a temperatura viša od 27 C. Načete ili potpuno izjedene bobice pri suvom vremenu se sasuše  i šteta nije velika. Ali, ako je vreme vlažno, oštećena zrna trule, napada ih siva trulež- Botrytis cinerea, i celi rod može  za kratko vreme da bude uništen.

Mere suzbijanja se sastoje u:

Suzbijanju gusenica raznim insekticidima (Avaunt 15 SC, Lannate 90, Nurelle D, Vantex 60 CS). Mora da se prati let leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusenica sprovede u proleće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (pre cvetanja) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.

–  Agrotehničkim merama, kako bi poboljšali strujanje vazduha u vinogradu.

Feromonskim klopkama, radi praćenja leta mužjaka (4-8 dana). Nakon najvećeg ulova treba provesti zaštitu insekticidima.

Zoran Panajotović, dipl.ing.

foto pixabay.com

IZVOR :PIS VOJVODINE –

 U toku je piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Usled ishrane na cvetnim pupoljcima larve mogu da pričine značajne štete.  U clju suzbijanja larvi ove štetočine proizvođačima se preporučuje tretman insekticidom Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,07 l/ha.